Brand Manager

Våre Brand Managers er ambisiøse, dyktige og viktige i arbeidet med å skape gode resultater i våre selskaper.

Vi tilbyr et innovativt og krevende markedsføringsmiljø, der kompetanse og karriereutvikling står sentralt. Kompetansen bygges opp gjennom intern opplæring og omfattende videreutdanning ved Orklas egen merkevareskole (Orkla Brand Academy). Vårt mål er å utvikle gode medarbeidere som kan fylle fremtidige lederstillinger i selskapet og ellers i konsernet.

Ansvarsområder:

 • Resultatansvar for en eller flere av våre velkjente merkevarer
 • Ansvar for kontinuerlig forbedring – du skal sikre kostnadseffektiv vekst gjennom økt inntjening, salgsvekst og en sterkere markedsposisjon for din merkevare
 • Ansvar for å forstå din merkevares lønnsomhet og for å initiere nødvendige forbedrende tiltak gjennom hele verdikjeden

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utvikle nye og forbedrede produkter ved å lede og/eller delta i innovasjonsprosjekter
 • Markedskommunikasjon; utvikle annonser, reklamekampanjer, salgs- og markedsføringsmateriale, aktiviteter og PR for merkevarene
 • Utvikle ny emballasje og nye design
 • Skape forbrukerinnsikt
 • Se muligheter og samarbeide med hele verdikjeden i våre bedrifter, blant annet produktutvikling, produksjon, logistikk og salg.

Du har følgende kvalifikasjoner:

 • Minimum 4 års utdanning fra høgskole/universitet med gode skoleresultater
 • Du har meget gode analytiske og økonomiske ferdigheter kombinert med en sterk interesse for markedsføring
 • Du har evnen til å ta selvstendig initiativ, er nysgjerrig og ser nye og kreative løsninger
 • Du har stor arbeidskapasitet kombinert med et ønske om å skape endring og resultater
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og gjennomslagskraft overfor dine omgivelser
 • Du må være ambisiøs, like utfordringer og evne å skape fremgang for selskapet ditt
 • Vi trenger medarbeidere på flere nivåer og oppfordrer derfor både nyutdannede og personer med relevant erfaring å søke på stillingen.

 

I september 2012 søkte jeg på rollen som Brand Manager i Orkla. Dette var faktisk den eneste jobben jeg søkte på ettersom jeg visste at det var dette jeg ville jobbe med etter endte studier! En måned seinere var jeg på mitt første intervju, via Skype ettersom jeg var på utveksling i Texas. To intervjuer og to tester seinere fikk jeg jobben som Brand Manager. Jeg husker fremdeles telefonen jeg fikk fra Orkla hvor de tilbød meg jobb som Brand Manager – jeg ble så glad! I august 2013 startet jeg på min karriere i Orkla, først som Brand Manager for Mr. Lee og Toro ris. Seinere har jeg også hatt ansvaret for Idun ketchup og sennep, samt FUN Light. Orkla er et fantastisk sted å jobbe med mange muligheter. Jeg kunne i alle fall ikke jobbet i et bedre selskap!

Lene Sandem, Junior Advisor, Orkla ASA