Min karriere innen marketing – Paula Pöntynen

Les om Paulas marketingkarriere i Orkla.

Fortell kort om hva du jobber som og i hvilket selskap

Min nåværende stilling er Marketing Manager (innovasjon) i Orkla Foods Finland Oy.

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har en mastergrad i Business fra Helsinki School of Economics (i dag Aalto University). Hovedfaget var internasjonal markedsføring.

Fortell litt om deg selv

Jeg er gift og har tre barn (en datter og to sønner). Jeg ser på meg selv som en positiv og omgjengelig person som liker å være sammen med familie og venner. Jeg prøver å trene så ofte jeg kan, for det meste jogging eller sykling, men jeg liker også godt å spille tennis. Jeg er ishockey-fan, kanskje fordi begge sønnene våre er aktive ishockey-spillere. Så kommer mat og matlaging – det å lage god mat i helgene åpner for avslappende og hyggelig samvær med familien.

Fortell om din karriere i Orkla, fra dag 1 til der du er i dag

Min første jobb i Orkla (tidligere Felix Abba) var som markedsføringsassistent tilbake i 1995. Siden den gang har jeg hatt forskjellige stillinger i Orkla, men også i andre selskaper. I Orkla har jeg vært assisterende produktsjef (tynningsmidler), produktsjef (kjeks), kategorisjef for lakris i Orkla Confectionery & Snacks (tidligere Panda Oy), markedsføringssjef (sjømat), og nå er jeg markedsføringssjef med ansvar for innovasjon.

Hvorfor valgte du denne karriereretningen?

Jeg har vært interessert i næringslivet, og spesielt markedsføring, siden videregående skole, så valget om å studere dette faget var enkelt. Markedsføring er en interessant blanding av kreativitet, risiko og litt menneskelig psykologi.

Hvorfor ønsket du å jobbe i Orkla?

Fordi jeg ville jobbe med kjente lokale og nordiske merkevarer – det er interessant, motiverende og givende.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Det er vanskelig å beskrive en typisk dag på kontoret utover å si at den vanligvis er travel. Dagene er aldri like og avhenger av prosjektene man til enhver tid jobber med. Forretningsmessig planlegging, orienteringer, utarbeidelse av diverse internt og eksternt materiale, møter, FoU-prosjekter, oppfølging osv. Oppgavene er ganske varierte, og det er noe jeg liker godt med min nåværende stilling. I begynnelsen var dagene like travle, men selve arbeidet var mer rutinepreget.

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Jeg kan begynne med å si at du må være åpen og ha en positiv innstilling. Det er viktig å kunne diskutere og kommunisere, og å kunne lytte til andres meninger. Du må også tørre å argumentere og forsvare egne idéer og synspunkter. For å lykkes må du dessuten lære å fatte beslutninger, selv om de er vanskelige, og du må kunne ta risiko. Til slutt må du ha lyst til å lære mer, hver eneste dag. Innen markedsføring endrer verden seg hele tiden.

Hva er det beste med yrket ditt, og hva ev. misliker du?

Det aller beste er følelsen av å ‘være på farten’ hele tiden, og selvsagt alle de fantastiske medarbeiderne. Men det er mye tidspress og frister som skal holdes, og du har hele tiden følelsen av at du må skynde deg for å få gjort alt.

«Din venn hver dag» lyder Orklas nye visjon, som støttes av verdiene «modig», «til å stole på» og «inspirerende». Hvordan relaterer du i din jobb til den nye visjonen og verdiene?

Den nye visjonen og våre nye verdier er positive og varme – egenskaper som vi alle bør strebe etter i alt vi gjør. Jeg mener de gir oss alle en klar kurs å arbeide mot i tiden fremover og en rettesnor i det daglige arbeidet.

Er det noen spesielle krav for å arbeide innenfor ditt yrke (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Jeg tror du må være positiv, åpen og nysgjerrig for å lykkes i denne typen arbeid. På den annen side, må du også ha forretningssans og forstå de økonomiske konsekvensene av det du gjør.