Mitt første år som Business Controller i Orkla ASA – Christine Storhaug Pedersen

Når nyutdannede Christine sender ut sine analyser og tolkninger til det eksterne markedet, er det bare å følge med i spenning på Orklas aksjekurs. Les mer om Christines første år som Controller i Orkla.

Det har nå gått tolv måneder siden jeg troppet opp på Orklas hovedkontoret på Skøyen. Bare et par dager i forveien hadde jeg avlevert masteroppgaven ved Handelshøyskolen BI, og nå, en sensommermorgen i 2014, stod plutselig arbeidslivet for tur, og jeg var spent på hvordan hverdagen i Orkla ville bli.

Mine tanker og forventninger til stillingen som Business Controller i avdelingen Finansiell planlegging og analyse var flerfoldig. For det første hadde Orkla fortrinnsvis søkt kandidater med 1-3 års erfaring fra revisorbransjen til stillingen. Jeg hadde verken en revisor- eller regnskapsprofil. Derimot hadde jeg strategi og logistikk som hovedtyngde i min faglige «verktøykasse». For det andre er stillingen ulik fra selskap til selskap. Hva mitt arbeid og ansvarsområdet skulle bli, og hvordan jeg, som nyutdannet strateg, skulle komme til å levere på finansiell analyse, var jeg derfor spent på.

Mye ansvar fra dag én!

Lite visste jeg da at jeg i løpet av de neste 12 månedene skulle være ansvarlig for controlling og analyse av Orklas største forretningsområde Orkla Foods, og at jeg ved samtlige anledninger skulle være til støtte for konsernledelsen og andre nøkkelpersoner med informasjon og analyser til grunnlag for beslutningstaking på strategisk høyt nivå. Jeg har i ettertid innsett at det ikke er i mange stillinger en nyutdannet får muligheten til å komme så tett på businessen, utføre og stå til ansvar for avgjørende analyser og rapporter, og bli respektert som en erfaren, samtidig som man har det gøy.

Med høyt og dynamisk tempo, stort spekter av ulike arbeidsoppgaver på tvers av verdikjeden og prosjektarbeid har det første året gått usedvanlig raskt. På en annen side har jeg lært utrolig masse på den «korte» tiden, selvsagt med et godt støtteapparat i ryggen og ens egen evne og villighet til å lære.

Økt businessforståelse og ekspert i Excel

Når jeg ser tilbake på de siste 12 månedene som Business Controller, er det vanskelig å trekke frem ett prosjekt, eller én erfaring, fordi, som Business Controller i Orkla-konsernet er du inkludert i hele verdikjeden der du står som en instans mellom konsernet og forretningsområdet, i tillegg til å koordinere leveranser fra selskapene.

Etter én uke med introduksjon av konsernet, forretningsområdene, historikk, dagens finansielle situasjon og strategiske målsettinger var plutselig hverdagen som Business Controller i gang. Utfordringene i starten var å gripe fatt i den store informasjonsmengden, ulike analysemodeller, kontaktpunkter og tidsfrister. Jeg erfarte raskt at for å holde hodet over vann, måtte jeg sette meg personlige mål og fokusområder.

I forhold til analyse og rapportering lærte jeg meg raskt at det er viktig å forstå de interne systemene for å hente ut tall som selskapene har rapportert. I tillegg, skal denne «input’en» bli til «output». Dette betyr at mye av arbeidet som utføres, er Excel-basert, hvor analysemodeller er lenket til regnskapssystemene. Jeg trodde jeg var flink i Excel, men jeg ser nå at jeg var på et desidert nybegynnernivå da jeg startet. Etter å ha brukt og bygget flere analysemodeller, vil jeg si at Excel-kunnskapene har skutt i været.

For det andre var målet å øke businessforståelsen. Ikke bare er det viktig å kunne resultateffekter og drivere til den finansielle utviklingen, men også å forstå den operative og strategiske driften til selskapene tilhørende Orkla Foods. Og selskapene er så mangt, alt fra selskap i Norge, til Baltikum og India. Jeg satte derfor opp selskapsbesøk, som ble essensielt for forståelse av forretningene og markedene, men også for å bygge relasjoner med økonomidirektører og controllere jeg har daglig kontakt med.

Hva sier aksjekursen?

De første 6 månedene gikk mye av tiden til å bli kjent med den finansielle og kommersielle delen av de 10 selskapene som tilhører Orkla Foods. Gjennom månedlig og kvartalsvis rapportering, budsjett- og estimatprosesser og fortløpende analyser ble forståelsen for grunnleggende business gradvis bedre. En desidert spennende prosess er kvartalsrapporteringen, hvor det er høyt tempo i utarbeidelsen av intern- og eksternrapporter. Hva skal ut til investormarkedet, hvordan vil det mottas? Alt forutsettes ned til minste detalj. Det er gøy i ettertid å se at egne analyser og tolkninger går ut til det eksterne markedet, og mottagelsen – aksjekursen – følger vi spent med på i ettertid.

Arbeidet har vært mangfoldig. Utenom arbeidsoppgaver som relaterer seg spesifikt til forretningsområdet Orkla Foods, så er det flere prosjekter på sentralt nivå som både etterspør analytisk støtte og prosjekter en selv står ansvarlig for. Allerede dag 2 i arbeidslivet ble jeg satt på et risikostyringsprosjekt innenfor finansdelen av Orkla, mens de siste 6 månedene har jeg vært leder for et prosjekt som har involvert både interne og eksterne leverandører. Resultatet av prosjektet er svært etterlengtet, blant annet av konsernledelsen, og det er gøy å arbeide med noe som du virkelig vet vil gi verdi for ett av Norges største selskaper.

Min faglige «verktøykasse» har blitt mange kilo tyngre

Nå som det første året er omme og jeg ser tilbake, slår det meg at læringskurven har vært utrolig bratt. Ikke bare har jeg opparbeidet meg forretningsforståelse og systemkompetanse, jeg har også utviklet mykere profesjonelle kvaliteter. Tett oppfølging av totalt ti selskaper verden over, gjør at en må ha evne til å tilpasse seg ulike former for kommunikasjon og businesskulturer. I det ene øyeblikket kan jeg ha kommunikasjon med selskapet i Finland, mens i neste øyeblikk går telefonsamtalen til India. Relasjonsbygging og å opparbeide tillit har derfor stått sentralt. Til gjengjeld har jeg lært utrolig mye om ulike kulturer og markeder, og kommunikasjonen har blitt mye mer effektiv. Jeg synes det er ganske kult at «lille meg» nå holder telefonkonferanser og møter med CFOs verden over, der jeg utfordrer og stiller spørsmål om resultatene.

Å starte karrieren i en Business Controller-stilling i Orkla har vært en unik mulighet til å opparbeide meg forståelse for business, hva som driver vekst eller nedgang – råvarepriser, valutaeffekter, volumøkning vs. prisøkning, periodiseringseffekter, kostnadsutvikling, marginer og resultater – ja, you name it! Når alt kommer til alt, er det jo dette som er essensielt – er det vekst?
Jeg kan med hånden på hjertet si at min faglige «verktøykasse» har blitt mange kilo tyngre, og jeg gleder meg stort til å se hva som venter meg neste år! Allerede neste uke skal jeg til Østerrike for å bistå i integrasjonen av det oppkjøpte selskapet Bioquelle.