Klodemerket

Vi i Orkla er opptatt av bærekraft og ønsker å bidra til å gjøre det enklere å ta klimasmarte valg – også når det kommer til maten man spiser.

Vi i Orkla er opptatt av bærekraft og ønsker å bidra til å gjøre det enklere å ta klimasmarte valg – også når det kommer til maten man spiser.

Halvparten av nordmenn ønsker å spise mer klimavennlig, men bare 1 av 10 synes det er lett å vite hvilken klimapåvirkning de enkelte matvarene har (Norstat april 2019). Klodemerket er et merke som viser deg hvilke produkter som etterlater et lavt klimaavtrykk per middagsporsjon. Ved å velge et produkt som har Klodemerket kan du være trygg på at du gjør et godt og klimasmart valg.

Hvilke produkter kan få Klodemerket?

Vi bruker en klimaskala for å bestemme hvilke produkter som skal få Klodemerket. Skalaen lar oss rangere produktene våre ut fra om de har veldig lavt, lavt, middels eller høyt klimaavtrykk per porsjon. Bare produkter som har lavt eller veldig lavt klimaavtrykk får lov til å bruke Klodemerket.

TORO var først ute med klimamerking av matvarer i Norge. Alle TOROs supper har lavt klimaavtrykk, og får dermed Klodemerket, og mange av gryterettene også. På produkter som ikke får Klodemerket, som for eksempel Jegergryte, kommer TORO med klimasmarte tips – slik at jegergryten også kan få lavt klimaavtrykk. På toro.no/klodemerket/ kan du lese mer om klimamerkingen og hvilke produkter som har fått klimamerket.

Flere merkevarer kommer nå med Klodemerket

Det har vært stor interesse for Klodemerket, da det er mange som er opptatt av å spise mer klimasmart mat – og ta bevisste klimavalg. Flere av våre merkevarer får ta i bruk Klodemerket fremover. I tillegg til alle TORO-produktene finner du snart også Klodemerket på Grandiosa Mandagspizza, og flere Grandiosa-varianter kommer etter. Grandiosa mandagspizza har lavt klimaavtrykk og er i tillegg vegetarisk. Vi fortsetter fortløpende å merke produkter som har lavt klimaavtrykk og oppfyller kravene til å bruke Klodemerket – se etter merket i butikkhyllene!

Slik regner vi ut klimaavtrykket

De færreste har et forhold til hvor mye CO2-utslipp ulik mat gir. Klodemerket er derfor tilknyttet en klimaskala som viser klimaavtrykket per måltidsporsjon i stedet for å fremheve nøyaktige CO2-tall.

Klimaskala for lunsj- og middagsmåltider. Kun måltider som ligger under 0,8 kg CO₂e per porsjon får Klodemerket på pakken.

For at man skal klare å nå FNs 1,5-gradersmål for å redusere global oppvarming er vi nødt til å halvere dagens utslipp fra en måltidene vi spiser. For en middagsporsjon må vi redusere utslippet fra ca 1,6 kg CO₂e per porsjon til 0,8 kg CO₂e. Dagens gjennomsnittsutslipp vises som nivået «middels» på klimaskalaen. For at et produkt skal kunne bruke Klodemerket må klimautslippet for en porsjon ligge på nivået «lavt» eller «veldig lavt» på skalaen, altså ha et klimaavtrykk på 0,8 kg CO₂e eller lavere.

I beregningen av klimaavtrykket for Klodemerket inngår råvarer, transport, emballasje og produksjonsprosess. For produkter der man skal tilsette flere ingredienser når man lager retten er disse ingrediensene selvfølgelig også inkludert i utregningen. Dette gjelder f.eks TORO-produktene, der har vi regnet ut klimaavtrykket per porsjon basert på tilberedningsanvisningen som står på pakken, så du skal få et så realistisk bilde av CO₂-avtrykket som mulig.

I fremtiden vil det forhåpentligvis etableres en felles standard for klimamerking av alle produkter, men enn så lenge kan du føle deg trygg på at produkter merket med Klodemerket holder seg godt innenfor FNs anbefalinger.

Klimaskalaen er laget i samarbeid med det svenske forskningsinstituttet RISE.

Klimasmart produksjon

Klimaskalaen er nyttig for oss som jobber i Orkla. Den viser oss hvor vi kan forbedre oss, og hjelper oss å ta klimasmarte valg i utviklingen av nye produkter.

Som en direkte konsekvens av klimamerkingen, går vi nå inn i et forskningsprosjekt som ser på forbedrede metoder for tørking av mat, som igjen fører til mindre matsvinn og dermed også mindre miljøbelastning.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft i Orkla her https://www.orkla.no/baerekraft/.