Orklas konsernsenter

Orklas konsernsenter ligger på Skøyen i Oslo. Der holder også alle de norske Orkla-selskapenes hovedkontorer til, bortsett fra Orkla Foods Norge som er på Mastemyr utenfor Oslo.

Postadresse

Pb. 423 Skøyen
0213 Oslo

Besøksadresse

Nedre Skøyenvei 26
0276 Oslo

Sentralbord

Orkla Foods Norge

Orkla Foods Norges hovedkontor ligger på Mastemyr utenfor Oslo.

Postadresse

Postboks 711, 1411 Kolbotn

Besøksadresse

Lienga 6, Mastemyr
1414 Trollåsen

Sentralbord: