Ledelsens tilnærming til bærekraft (GRI 103)

Orklas bærekraftsrapportering for 2020 er utarbeidet i henhold til kravene i GRI Standards: Core option.

Valget av temaer i Orklas bærekraftsrapportering er basert på en vesentlighetsanalyse. I vurderingen har vi lagt vekt på den langsiktige kommersielle og samfunnsmessige effekten av Orklas innsats og av temaenes betydning for viktige interessenters vurderinger og beslutninger.

Vesentlighetsanalysen er beskrevet i dokumentet «Sustainable Management Approach (GRI 103)». Dokumentet beskriver også hvordan vi har valgt å avgrense rapporteringen for hvert av de temaene som rapporteringen omfatter, hvilke styringsrutiner og tilnærming Orkla har for arbeidet med disse temaene og en beskrivelse av hvordan tilnærmingen blir evaluert.

Sustainable Management Approach (GRI 103)