Samling av opplysninger, lagring og analyse (profil) mv for å tilpasse innhold i markedsføring

Orkla kan registrere blant annet ditt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato/alder, kjønn, inntekt, interesser og øvrige opplysninger du velger å dele med oss, for eksempel ved påmelding til våre medlemstjenester eller i markedsundersøkelser fra oss.

Når vi kommuniserer med deg på e-post eller annen digital kommunikasjon, kan vi også registrere dine klikk i meldingen og videre adferd på våre nettsteder. Disse opplysningene brukes til å tilpasse vår kommunikasjon med deg på e-post, nettsteder, apper og annen digital kommunikasjon. Tilpasningen gjøres for å danne et bilde av dine preferanser og interesser ved hjelp av automatisk analyse og sammenstilling av opplysninger som nevnt over.