Tredjepartsdata

Orkla kan benytte følgende opplysninger om deg, levert av tredjeparter:

  • Navn, adresse, kjønn, inntekt, medlemskap, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse eller kundeforhold hos organisasjon, klubb, virksomhet eller lignende, fra såkalte adressemeglere (for eksempel Bring)
  • Min kjøpshistorikk fra aktører i varehandelsbransjen
  • Statistisk, generisk informasjon om preferansene til personer i visse segmenter av befolkningen. Valg av relevant segmentinformasjon skjer ut fra variabler som inntekt, kjønn og bosted.