Miljøengasjement

Miljøengasjement: hovedmål frem mot 2025

  • > 60 % fornybar energi
  • 63 % reduksjon i klimagassutslipp fra egen virksomhet (77 % reduksjon innen 2040) 1,2
  • 29 % reduksjon i klimagassutslipp i verdikjeden, utenfor egen virksomhet (75 % reduksjon innen 2040) 1,3
  • 30 % reduksjon i energi- og vannforbruk
  • 50 % reduksjon i matavfall


Orklas miljøarbeid bidrar positivt til FNs bærekraftsmål nummer 12, 13, 14, 15 og 17.