100 % burfrie egg i Orkla Foods Norge innen 1. januar 2020

Orkla Foods Norge har besluttet å gå over til kun å bruke egg fra frittgående høner i sine produkter innen 1. januar 2020. Årlig bruker selskapet over 35 millioner egg.

04.09.2018

Burfrie egg - Foto: macniak (iStock)

Dette skjer som et ledd i Orkla Foods Norges arbeid for å utvikle bærekraftige verdikjeder. Selskapets beslutning er godt forankret i Orklas strategi for bærekraftige innkjøp og Orklas dyrevelferdspolicy.

– For oss i Orkla Foods Norge handler det om å sørge for at våre merkevarer er produsert med omtanke for mennesker, dyr og miljø og at vi skal bidra til en sunn og bærekraftig livsstil. Å gå over til å bruke egg fra frittgående høner, er et steg på veien til å bli et mer bærekraftig selskap, der det å sikre god dyrevelferd er en del av dette arbeidet, sier Paul Jordahl, administrerende direktør i Orkla Foods Norge.

35 millioner egg

Orkla Foods Norge bruker over 35 millioner egg som ingrediens i over 130 produkter – alt fra dressinger, supper, sauser og i en rekke bakeprodukter. Idun dressing og TORO er de merkevarene som i dag hovedsakelig benytter egg.

– Det at vi kjøper inn så store volum med egg hvert år, gjør oss til en viktig aktør på markedet. Vår beslutning kan få stor effekt. Ikke minst for hønene, sier Paul Jordahl.

Nært samarbeid med leverandører

Beslutningen om å gå over til burfrie egg er tatt i nært samarbeid med Nortura, som er hovedleverandøren av egg til selskapet i dag. Nortura har satt som mål å legge om til nærmere 100 % burfri produksjon innen 2024, og deres produsenter vil i perioden før dette trinnvis legge om fra miljøbur til frittgående produksjon.

– Som den største kunden til Nortura fikk vi mulighet til å være en av de første matprodusentene ut med burfrie egg i Norge, og med denne tidsrammen får bonden tid til å omstille seg, forteller Johanne Kjuus, bærekraftsansvarlig i Orkla Foods Norge.

– Beslutningen har også den positive konsekvens at vi hovedsakelig vil bruke norskproduserte egg, og bruk av norsk råvare er noe som er viktig for oss som selskap, avslutter hun.

Les mer om bærekraftige innkjøp >

Les mer om Orkla Foods Norge >

Burfrie egg også i Sverige

Fra og med 1. juli i år gikk Orkla Foods Sverige over til å bare kjøpe egg fra frittgående høner til sine produkter. Årlig bruker de rundt 1 000 tonn egg, først og fremst til baking av favoritten Frödinge Ostekake, men også til andre matvarer som Felix paier og Frödinge «Kladdkakar» og «Tårtor».

– Det at vi kjøper inn så store volum med egg hvert år, gjør oss til en viktig aktør på markedet. Vår beslutning kan få stor effekt. Ikke minst for hønene, sier Agneta Påander, bærekraftsansvarlig i Orkla Foods Sverige.

Les mer om Orkla Foods Sverige >