350 grunner til å våkne

350 kroner har blitt en slags magisk grense for å slippe unna moms og avgifter på produkter kjøpt fra utenlandske nettbutikker. Politikerne unnlater å ta hensyn til de negative konsekvensene, skriver konserndirektør Håkon Mageli i en kronikk i Dagligvarehandelen 16. oktober 2018.

16.10.2018

Håkon Mageli
Håkon Mageli

I forrige uke kom meldingen om at regjeringen reverserer sukkervareavgiften for sjokolade og godteri. Det er i seg selv en gledelig nyhet og et tydelig tegn på at politikerne i Norge lytter til innspill fra omverdenen, men mye gjenstår. Fortsatt er avgiften på sjokolade og godterier for høy, og intet har skjedd med «sukkeravgiften» på alkoholfrie drikkevarer. Denne kronikken skal handle om 350-kronersgrensen som jeg forventer blir diskusjonstema i høstens budsjettforhandlinger.

350-kronersgrensen har vist seg å være et vanskelig dyr å håndtere. Det er lett å forstå at den oppfattes som et gode for forbrukerne. Avgiftsfrie varer i en tid med netthandel er jo nesten for godt til å være sant. Men det er denne realiteten butikkeiere, kjøpmenn, produsenter og forbrukere forholder seg til.

Ordningen med en momsfri grense ble innført i 1975 som et forenklingstiltak og i 1999 ble grensen satt til 200-kroner – en tid hvor netthandel var et fremmedord. I 2018 er situasjonen definitivt en annen, og i løpet av året vil norske forbrukere ifølge Norsk E-handel kjøpe varer og tjenester på nett for 144 milliarder kroner. De siste tre månedene har 56 prosent av norske forbrukere handlet hos utenlandske nettbutikker.

Men momsfritaket har en bitter ettersmak og det spørs om ikke også norske forbrukere begynner å kjenne på dette. For hvor lukrativt er det egentlig å spare noen tiere på et brett med brus, når konsekvensen kan være at arbeidsplassene i din lokale dagligvarebutikk står i fare? Og hvor godt smaker egentlig den avgiftsfrie sjokoladen, når du vet at naboen som jobber i kiosken på hjørnet aldri vil kunne konkurrere på pris, fordi politikerne har bestemt at det skal være sånn? Og hvem skylder du på når den uoriginale mobilladeren kjøpt for 13 kroner fra et land langt borte i Østen tar fyr? Handelsorganisasjonen Virke advarer mot «apokalypse» innen varehandelen.

Og det er nettopp det denne debatten handler om: 350-kronersgrensen har blitt et slags misforstått forsøk fra politikerne på å være forbrukervennlige. I en tid hvor stadig flere arbeidstakere må ta konsekvensene av konkurranse fra et globalt marked, må vi i det minste kunne forvente at politikerne legger forholdene til rette for at norske arbeidsplasser bevares – ikke det stikk motsatte.

I en rapport utarbeidet av Menon Economics, på oppdrag fra Grensehandelsalliansen anslås det at staten årlig går glipp av omlag 1 mrd. kroner i merverdiavgift på 350-kronersgrensen. I tillegg kunne rundt 1.700 personer vært sysselsatt som følge av en vridning av forbrukernes konsum mot norske produkter.

Til tross for økte skatteinntekter som kan brukes til mer velferd og muligheten til å få et tusentalls personer ut i arbeid, stopper saken opp i Stortinget. Problemet er kanskje at fjerning av 350-kronersgrensen ikke er en vinnersak, så lenge oppfatningen er at forbrukerne blir fratatt et gode.

Mitt inntrykk er at de fleste nordmenn lever godt med å betale merverdiavgift for varene og tjenestene de kjøper. Vi har forståelse for at velferdsmodellen har en pris og forutsetter at alle er med på spleiselaget. Og nettopp derfor blir det desto mer uforståelig at norske politikere tviholder på et system som gir utenlandske aktører urimelige konkurransefortrinn, setter norske arbeidsplasser i fare og svekker velferden. Etter flere års vandring i søvne, er det på tide å våkne!

Håkon Mageli
Kommunikasjon og Corporate Affairs

Kontakter

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

+ 47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no