Åge Korsvold vil fratre som konsernsjef i Orkla

Styret i Orkla ASA er orientert om at Åge Korsvold (67) ønsker å fratre som konsernsjef.

02.01.2014

Åge Korsvold ble konstituert som konsernsjef den 30. april 2012 og styret besluttet i august samme år å forlenge engasjementet. Siden mai 2012 har Orkla under Korsvolds ledelse gjennomført store strukturelle endringer i tråd med strategien som styret besluttet høsten 2011. Selskapet er nå i ferd med å bli et rendyrket merkevareselskap.

– I løpet av min periode som konsernsjef har Orkla vært igjennom en stor omstilling. Det har vært spennende og inspirerende å lede dette arbeidet. Merkevarevirksomheten står nå godt rustet til å møte fremtidige utfordringer, og for meg er det nå naturlig å gi stafettpinnen videre, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Styret har startet arbeidet med å rekruttere Korsvolds etterfølger. Både interne og eksterne kandidater blir vurdert. Styret vil foreta en kunngjøring så snart denne prosessen er avsluttet. I forståelse med styret fortsetter Korsvold i stillingen til ny konsernsjef er på plass.

– Jeg vil takke Åge Korsvold for den ekstraordinære innsatsen og kraften han har tilført Orkla i forbindelse med omstillingsprosessen. Korsvold har fullført den krevende og nødvendige restruktureringen i tråd med selskapets strategi. Konsernet er nå i en fase der merkevarevirksomheten vil være i fokus, sier styreleder Stein Erik Hagen i Orkla.

Orkla ASAOslo, 2.1.2014

Pressehenvendelser.:
Styreleder Stein Erik Hagen:  +47 480 26 052
Konsernsjef Åge Korsvold: +47 905 20 200Konserndirektør Håkon Mageli: + 47 928 45 828