Avtale mellom Orkla og ChemChina

Orkla har inngått en intensjonsavtale (Letter of Intent) med ChemChina om å utvikle det industrielle samarbeidet mellom partene.

11.06.2010

Avtalen ble signert av selskapenes konsernsjefer Ren Jianxin og Dag J. Opedal i forbindelse med et næringslivsseminar der næringsminister Trond Giske var vert.

Norge og Kina har omfattende og økende kontakt. Nærmere 200 norske virksomheter er etablert i Kina, og Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia. Norges eksport til Kina økte med over 40 prosent fra 2008 til 2009. Orkla har et betydelig nærvær i Kina gjennom selskapene Sapa, Elkem og Borregaard, som totalt omsetter for 1,8 milliarder kr. Sapa vil innvie sin nye fabrikk i Shanghai i september 2010. Videre har Jotun (Orkla eier 42,5 prosent) omfattende virksomhet i Kina.

Tilsammen syv norske selskaper signerte avtaler med sine kinesiske samarbeidspartnere under seremonien 11. juni. Til stede var foruten statsråd Trond Giske også He Guoqiang, et av de ni medlemmene i Kommunistpartiets (CPC) politbyrås stående komité, visehandelsminister Gao Hucheng og norske og kinesiske næringslivsrepresentanter.

– Det kinesiske markedet har økende betydning for Orkla. Vi er fornøyd med å ha undertegnet denne intensjonsavtalen, hvor vi er enige om å utforske videre muligheter for samarbeid innen definerte områder, sier konsernsjef Dag J. Opedal.