Avtale om kjøp av Rieber & Søn

Vi viser til børsmelding av 20. august 2012 vedrørende Orklas kjøp av Rieber & Søn.

05.03.2013

EU-kommisjonen har 4. mars 2013 godkjent Orklas kjøp av Rieber & Søn. Den norske delen av transaksjonen er overført til Konkurransetilsynet, og EU-kommisjonens beslutning omfatter derfor ikke Norge.

Konkurransetilsynet har varslet om at de trenger noe mer tid, og vil derfor komme med et ubegrunnet varsel om inngrep som er lovens vilkår for å kunne fortsette saksbehandlingen utover de første 25 virkedagene. Vi er ikke kjent med forhold som skulle tilsi at transaksjonen ikke kan gjennomføres.

Vi arbeider sammen med Konkurransetilsynet for en raskest mulig avklaring også for Norge, og håper på en avklaring i løpet av mars. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det tar noe lenger tid på grunn av Konkurransetilsynets saksbehandling.