Bærekraft er morgendagens konkurransefortrinn

Orklas Bærekraftsrapport 2014 er lansert.

26.03.2015

Orkla skal bidra til en bærekraftig verdikjede for dagligvarer. Bærekraftig produksjon skal sikre oss konkurransefortrinn i fremtiden, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka. Les mer i Orklas bærekraftsrapport 2014.

Vi lever i en verden i stadig endring. En av vår tids største utfordringer er å håndtere ressursknapphet og klimaendringer, og samtidig gi mennesker verden over høyere livskvalitet. I 2050 vil vi være rundt 9 milliarder mennesker på jorden. 3 milliarder nye middelklassekonsumenter vil ønske den samme levestandarden som vi har i dag. På samme tid forbruker verden per i dag naturressurser tilsvarende 1,5 planeter. Vi lever med andre ord ikke på naturens avkastning, men tærer på kapitalen.

Skal vi løse dette må alle bidra, også Orkla. Vi er opptatt av å ta ansvar for samfunnet og miljøet rundt oss. Både fordi vi mener det er vårt moralske ansvar, og fordi vi mener det er forretningsmessig fornuftig.

Orkla har i 2014 utviklet en bærekraftsstrategi med ambisiøse mål frem mot 2020. Vi har definert fire områder hvor Orklas påvirkning er stor, og hvor vi kan utgjøre en viktig, positiv forskjell. Disse områdene er ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp og miljø. På hvert av områdene har vi etablert konkrete mål og handlingsplaner.

Flere av Orklas produkter inngår i det daglige kostholdet til forbrukere, og selv små endringer kan gi viktige forbedringer i folkehelsen. I 2014 har vi hatt betydelig fremgang i arbeidet med å gjøre våre folkefavoritter sunnere ved å redusere salt og mettet fett. Gjennom dialog med norske helsemyndigheter har vi også latt oss utfordre og inspirere til å sette nye og ambisiøse mål for Orklas videre arbeid med ernæring og helse.

Vår matproduksjon gjør oss til en betydelig innkjøper av råvarer. Vi er opptatt av at råvarene vi bruker er bærekraftig produsert, og jobber derfor aktivt med flere forbedringsprosjekter i verdikjeden. Et godt eksempel her er vårt arbeid med bærekraftig palmeolje. Gjennom en ny, offensiv strategi har vi i 2014 forpliktet oss til å beskytte regnskogen. Vi har lykkes i å erstatte palmeolje med sunnere oljer i en rekke av våre produkter, og har de siste syv årene redusert forbruket med 19.000 tonn. Der det ikke er mulig å erstatte palmeoljen, målsetter vi at den oljen som brukes i Orklas merkevarer, skal være bærekraftig produsert senest innen utgangen av 2017.

Vi har oppnådd en positiv utvikling innenfor alle våre hovedområder. Samtidig må vi erkjenne at mye gjenstår. Gjennom vår nye strategi har vi etablert en tydelig retning frem mot 2020, og vi vil jobbe aktivt for å innfri våre bærekraftsløfter.

Disse er:

Ernæring og helse – Vi skal bidra til en bedre folkehelse gjennom utvikling av sunnere produkter, god forbrukerveiledning, ansvarlig markedsføring og bredt samarbeid med andre.

Mattrygghet – Vi skal sikre trygg mat gjennom hele verdikjeden ved å stille de samme krav til produktkvalitet og -sikkerhet, uavhengig av hvilket land vi produserer og selger varene i.

Ansvarlige innkjøp – Vi skal utvikle bærekraftige verdikjeder. Alle innkjøp skal følge Orklas prinsipper for bærekraftig produksjon.

Miljø – Vi skal drive en sunn, langsiktig og bærekraftig virksomhet, som betyr at vi skal minimere vårt miljøfotavtrykk.

Orkla har siden 2005 vært tilsluttet FNs Global Compact. Det betyr at vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i tråd med FNs ti prinsipper for bærekraftig utvikling. Gjennom dette arbeidet har vi erfart betydningen av samarbeid og dialog for å løse de store utfordringene.

Bærekraftig vekst handler om å forstå omverdenen og være godt posisjonert for å realisere de mulighetene som oppstår. De som evner å forene de globale bærekraftsutfordringene med egen lønnsom vekst, er morgendagens vinnere.

Peter A. Ruzickakonsernsjef