Bærekraftsrapportering på agendaen

Analysebyrået The Governance Group og Handelshøyskolen BI har gjennomgått og rangert bærekraftsrapporteringen til de hundre største selskapene på Oslo Børs. Vi i Orkla havnet på tredjeplass.

04.09.2019

– Det er hyggelig å se at innsatsen vår blir anerkjent, og at vi har en klar forbedring fra i fjor, blant annet når det gjelder rapportering av klimarisiko. Dette er et tema som er blitt viktigere de siste årene i takt med at klimautfordringene har økt, og vi er i ferd med å se på hvordan vi kan forbedre rapporteringen av klimarisiko ytterligere, sier Ellen Behrens, bærekraftsdirektør i Orkla.

Selskapene er vurdert på fire områder; bærekraftsrapportering, selskapenes CDP-rangering, selskapenes redegjørelse for håndtering av klimarisiko og integrering av FNs bærekraftsmål.

«Mowi, Norsk Hydro og Orkla er eksempler på selskaper som får toppkarakter i vår rangering og som vi mener integrerer bærekraft i selskapsrapporteringen på en gjennomgående og meningsfull måte.», heter det i rapporten.

Videre fremheves det: «Orkla skiller seg også ut ved at de klarer å fremstille en veldig mangfoldig forretningsvirksomhet på en enkel måte, hvor bærekraft inngår som en naturlig komponent.»

– Det er viktig for oss å ha en god form på bærekraftsrapporten slik at vi kan formidle bærekraftsresultatene våre på en kortfattet og konkret måte. I tillegg er vi opptatt av å være åpne rundt bærekraftsrisikoer og hvordan dette kan påvirke verdiskapingen, sier Elisabeth Aandstad Ekheim, ansvarlig for bærekraftskommunikasjon i Orkla.

Blant selskapene som totalt sett oppnår de høyeste karakterene er Equinor, Borregaard, DNB, Orkla, Telenor, Mowi, Norsk Hydro, Grieg Seafood, Gjensidige Forsikring, Yara International, Veidekke, Storebrand, Sparebank 1 Østlandet og Entra.

Kontakter

Ellen Behrens

Direktør Bærekraft

+47 92 80 45 80

ellen.behrens@orkla.no

©AnneValeur.jpg
Elisabeth Aandstad Ekheim

Kommunikasjonsdirektør, Orkla Norge

+47 924 460 60

elisabeth.aandstad.ekheim@orkla.no