Behov for forskning på mat og helse

Orkla deltar i et utvalg som gir myndighetene anbefalinger til forskning og innovasjon koblet til mat og helse.

08.06.2017

– Helse- og omsorgsdepartementet har gitt oss oppdraget for å fremme folkehelsen. Fokuset er å styrke innovasjonskraften når det gjelder helse og bærekraft, forteller Anders Högberg, fagsjef ernæring og helse i Orkla og deltager i utvalget.

Orkla ble som ett av to selskap i Norge, invitert til å være med i HO21-utvalget, der representanter fra en rekke forsknings- og utdanningsinstitusjoner deltar.

– Det er positivt at næringen er involvert i utformingen av dette, slik at vi får et fokus som er relevant for bransjen, forteller Anders Högberg.
 7. juni 2017 sendte utvalget over sin rapport med anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet:

– En av de viktigste anbefalingene er at det bør opprettes en tverrfaglig og tverrsektoriell forsknings- og innovasjonssatsing på mat og helse, der det også tas hensyn til bærekraftaspektet, forteller Högberg.

Utvalget ser for seg en langsiktig og koordinert innsats der også nye virkemidler skal vurderes i samarbeid med bransjen.

– Det er helt avgjørende at man får med seg næringsmiddelbransjen i utviklingen av dette, sier Högberg. – Vi har gode tradisjoner for denne type samarbeid i Norge. Jeg har derfor stor tro på at et samarbeid mellom Forskningsrådet, de ulike forskningsprogrammene og matindustrien burde være mulig, avslutter han.