Bevisst emballasjevalg i Pierre Robert Group

For å redusere miljøbelastningen velger Pierre Robert Group gjenvinnbar emballasje på en rekke produkter.

09.04.2013

Gjennom et bevisst valg av emballasje har Pierre Robert Group (PRG) et mål om å redusere selskapets totale miljøpåvirkning. Avfallsreduksjon er ett av tre overordnede miljømål for selskapet, og PRG prioriterer derfor så langt det er mulig å pakke tekstilprodukter i papp- eller plastemballasje som kan gjenvinnes via etablerte returordninger fra Grønt Punkt. 73 % av emballasjen som blir returnert gjennom Grønt Punkts retursystem, går til materialgjenvinning. Dette medfører reduserte utslipp av klimagasser, lavere energiforbruk og flere andre positive miljøeffekter (Kilde: Klima- og forurensningsdirektoratet 9.2012).

Dagligvarehandelen stiller andre krav for å vise frem produkter enn faghandelen. De siste årene har det derfor blitt mer utbredt for tekstilleverandører til dagligvarehandelen å benytte seg av plastforpakninger. Plastforpakningene skal vise produktene på en god og informativ måte i butikk, samtidig som emballasjen skal beskytte produktet best mulig. For å redusere miljøbelastningen velger PRG i størst mulig grad å benytte seg av gjenvinnbar plast.

– Å velge gjenvinnbare plasttyper er ikke bare miljøvennlig, men har også vist seg å gi en økonomisk gevinst i form av kostnadsbesparelser. Vi leter stadig etter nye materialer og emballeringsmetoder som reduserer miljøpåvirkningen, sier Margreth Vikanes, CSR og kvalitetssjef i PRG.