Bidratt med 1 million måltider

I løpet av de fem siste årene har Orkla bidratt med til sammen 1 million måltider til Matsentralen, med en miljøfordel på hele 1 500 tonn CO2-ekvivalenter, som er det samme som utslippet fra å ha TV-en på i 1000 år!

10.01.2019

Illustrasjon: Barn lager matpakke

Matsentralen, et vinn-vinn tiltak

Det er litt over fem år siden Matsentralen i Oslo ble startet opp, og det må kunne sies å være fem år med suksess. Fra en Matsentral som delte ut måltider til vanskeligstilte i Oslo-regionen, har vi nå fått seks regionale Matsentraler som omfordelte hele 2 100 tonn mat i 2018.

I løpet av de fem siste årene har Orkla bidratt med til sammen 1 million måltider til Matsentralen.

– At vi har muligheten til å bidra med mat som av ulike årsaker ikke kan selges til forbruker, er utrolig bra og en vinn-vinn situasjon for både mennesker og miljøet, sier Johanne Kjuus, Bærekraftsansvarlig i Orkla Foods Norge.

I tillegg har Orkla en rekke andre produkter som også kommer Matsentralen til gode:

– Vi startet med kun å gi mat, men ser jo at brukerne av Matsentralen også ønsker andre produkter fra oss, som såpe og vaskemidler. Vi ser det skaper ekstra glede når vi leverer sjokolade og andre søtsaker, forteller Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President EHS i Orkla.

Viktig samarbeidsavtale

Orkla har vært en god bidragsyter og samarbeidspartner siden Matsentralen i Oslo ble etablert.

– Matsentralen Norge er med på å bidra til å løse to store samfunnsproblem, matsvinn og fattigdom. Vi vil derfor fortsette det gode samarbeidet med Matsentralen fremover, og har forlenget vår samarbeidsavtale med tre nye år, sier Inger Johanne Eikeland.

– Vi har fabrikker rundt om i Norge, og det at Matsentralen nå har fått flere regionale sentraler gir oss en mulighet til å bidra over større deler av landet, noe vi ser på som veldig positivt, avslutter Johanne Kjuus.