Bør importvernet fjernes?

Konkurransedirektør Christine B. Meyer mener det er for lite konkurranse i dagligvaremarkedet, og at vi må vurdere å fjerne importvernet for å slippe til utenlandske kjeder. Men er det importvernet som er årsaken til at det ikke kommer inn flere dagligvarekjeder i Norge?,spør konserndirektør Håkon Mageli i en kronikk i Dagligvarehandelen 17. mars 2015.

17.03.2015

Meyer støttes av førsteamanuensis Ivar Gaasland ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. Han mener at importvernet er en av de viktigste årsakene til at utenlandske dagligvarekjeder ikke etablerer seg i Norge. Gaasland sier til VG 14. februar at et lavere importvern er et effektivt virkemiddel for å få utenlandske aktører inn i dagligvaremarkedet: «Det utgjør en betydelig etableringshindring for utenlandske kjeder. En fjerning av importvernet gjør at en utenlandsk kjede kan ta med seg hele sin portefølje av leverandører og merkevarer og brette ut i Norge. Slik systemet er i dag, ville eneste løsning være å forhandle og ta varer fra norske leverandører, som er svært krevende og dyrt,» sier Gaasland.

En fersk analyse Orkla har gjort basert på informasjon innhentet fra Nielsen Norge, viser at nærmere tre fjerdedeler av omsetningen i norsk dagligvarehandel er utsatt for full importkonkurranse og hindres ikke av importvernet. Kun en drøy fjerdedel av produktene har et sterkt importvern.

Mer spesifikt viser vår analyse av norsk dagligvarehandel følgende:

Nesten halvparten av omsetningen er varer som ikke har toll i det hele tatt. 

Ytterligere en fjerdedel av omsetningen er varer som har lav eller moderat toll. Dette er i hovedsak såkalte ”RÅK-varer”, der tollsatsen kun kompenserer for at norskproduserte varer har høyere råvarepriser. Disse varene er eksponert for sterk internasjonal konkurranse i det norske markedet. 

En fjerdedel av omsetningen er varer som har høy toll. I hovedsak gjelder dette kjøtt- og meierivarer samt noe frukt og grønnsaker.

Bør våre politikere likevel høre på Meyer og Gaasland? Bør Norge fjerne importvernet? I tiden som kommer, vil importvernet være oppe til diskusjon. Først er det forhandlinger mellom Norge og EU om utvidet handel med jordbruksprodukter. Dernest inngås det en mulig transatlantisk avtale mellom USA og EU, som Norge må ta stilling til om noen år. Resultatet av begge disse prosessene kan bli utfordrende for norsk jordbruk og matindustri.

Vi tror uansett det er fornuftig å ha is i magen. En konkurransedyktig industri er en forutsetning for avsetning av norske jordbruksprodukter, men gode vilkår for norsk jordbruk er viktig også for den norske matindustrien. Orkla ønsker nærhet til våre leverandører og å benytte norske råvarer. Det er tverrpolitisk enighet om å øke den norske matproduksjonen. Skal det være jordbruk i hele landet, vil importvernet fortsatt være et sentralt virkemiddel.

Omfattende endringer i importvernet må komme som et resultat av internasjonale forhandlinger. Vi mener det ikke er fornuftig å gi ensidige norske tollettelser på bred basis. Det bør ikke gis konsesjoner uten at norske aktører får tilsvarende muligheter på eksportmarkedet.

Bransjen må være forberedt på store endringer. Vi må bruke tiden godt frem til et eventuelt skifte i importvernet inntreffer. Det er viktig at alle stener snus for å styrke konkurransekraften mot utlandet. Foran vårens jordbruksoppgjør er vårt budskap entydig: Råvareprisene må ikke øke. Regjeringen må se etter andre virkemidler for å styrke bondens inntekter. Matindustrien på sin side må satse enda mer på innovasjon, og produktene må produseres på en mest mulig effektiv måte.

Kilde: Dagligvarehandelen 17. mars 2014