Bredbasert fremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 19 % og endte på 1.178 mill. kroner i 3. kvartal 2016.

01.11.2016

Merkevarevirksomheten hadde 15 % fremgang i driftsresultatet, som utgjorde 1.209 mill. kroner. Orkla har blitt styrket gjennom flere oppkjøp og interne forbedringsprosjekter.

Orklas driftsinntekter økte med 13 %, til 9.429 mill. kroner i 3. kvartal.

Merkevarevirksomheten hadde organisk omsetningsvekst på 2 %. Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care viste fremgang, mens Orkla Food Ingredients fikk en noe svakere utvikling i kvartalet. Veksten for merkevareområdet var på nivå med markedsveksten.

– For tiende kvartal på rad har vi organisk omsetningsvekst innenfor merkevarevirksomheten. Orkla hadde klar fremgang i driftsresultat som følge av kjøpte virksomheter, økt salg og interne forbedringsprosjekter. I tillegg pågår det fortsatt betydelig integreringsarbeid etter flere oppkjøp, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Orkla gjennomførte i 3. kvartal flere oppkjøp og styrket sin tilstedeværelse i flere markeder. Orkla House Care har med kjøpet av Harris blitt den ledende leverandøren av «gjør-det-selv» maleverktøy i Storbritannia. Sonneveld har kjøpt 70 % av aksjene i Broer, og er dermed Nederlands ledende leverandør av mandelmasse, bakeriingredienser og iskrempulver. Med kjøpet av merkevaren Colon-C har Orkla Health styrket sin posisjon innen magehelse i Polen.

Resultat fra Orklas tilknyttede og felleskontrollerte selskaper økte med 31 %, til 313 mill. kroner i 3. kvartal. Orklas andel av resultatet i Sapa var 172 mill. kroner, mot 54 mill. kroner i samme periode i 2015. Fremgangen skyldes forbedringsprogrammer og fortsatt vridning av salget mot mer høyverdiprodukter. Også Jotun bidro med positive resultater, men salgsveksten har avtatt noe utover året. Hydro Power oppnådde et driftsresultat på 64 mill. kroner i 3. kvartal 2016, mot 22 mill. kroner i samme periode i 2015. Fremgangen skyldes i hovedsak høyere realiserte kraftpriser.

Orklas resultat før skatt økte med 24 % og endte på 1.328 mill. kroner i 3. kvartal.

Orklas resultat pr. aksje utvannet økte med 31 %, til 1,05 kroner i 3. kvartal 2016.