Bystyret har godkjent Orklas nye kontorbygg

Bystyret i Oslo kommune har vedtatt reguleringsplanen for Orklas nye kontorbygg i Drammensveien 149, som vil romme ca. 800 arbeidsplasser og bli et ledende merkevaremiljø i Norden.

16.06.2016

Bystyret vedtok reguleringsplanen onsdag 15. juni.

– Dette er en viktig milepæl for vårt nye hovedkontor. Vi kan nå planlegge for byggestart i løpet av 3. kvartal 2016 og ferdigstillelse i løpet av 2018, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i Orkla ASA.

Orklas nye hovedkontor vil romme konsernsenteret, ledelsen for Orklas fem forretningsområder og flere av Orklas norske selskaper. I tillegg til kontorer skal det også bygges lokaler for produktutvikling og prøvekjøkken. Orkla investerer rundt 1 milliard kroner i sitt nye kontorbygg på Skøyen i Oslo.

– Vi skal bygge et attraktivt og fremtidsrettet kontorbygg med høy miljøklassifisering. Samlokalisering er viktig for at vi enkelt skal kunne utveksle erfaringer og kompetanse og hente ut synergieffekter som Nordens ledende merkevareselskap. Det er et betydelig merkevaremiljø vi samler under samme tak, sier Ruzicka.

Orkla kjøpte eiendommene Drammensveien 149 og 151 på Skøyen i mars 2013, for å bygge nytt hovedkontor og samlokalisere flere virksomheter. Planarbeidet har pågått siden Orkla kjøpte eiendommene. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune utarbeidet sommeren 2015 et forslag til byplangrep for Skøyen. På bakgrunn av dette ble prosjektet utformet med 5-16 etasjer og totalt 21.000 kvadratmeter (BRA) regulert til kontorer, forretninger og boliger.

Planforslaget ble i januar oversendt fra Plan- og bygningsetaten for politisk behandling, og bystyrets vedtak 15. juni var i henhold til innstilling både fra Byrådet for byutvikling og Byutviklingskomiteen.

Drammensveien 149 og 151 er sentralt lokalisert på Skøyen i Oslo, med gangavstand til buss, tog og taxi.