Cederroth selger merkevaren Allévo

Gjennom sitt heleide datterselskap Cederroth, har Orkla inngått avtale om salg av merkevaren Allévo til Karo Bio AB.

22.12.2015

Merkevaren Allévo består av en produktserie innen vektkontroll og eies av det svenske merkevareselskapet Cederroth. Allévo genererer en omsetning på ca. SEK 62 millioner kroner årlig.

Orkla kjøpte Cederroth tidligere i år, og avtalen ble godkjent av konkurransemyndighetene på vilkår av at merkevaren Allévo selges. På bakgrunn av dette er det i dag inngått avtale om salg av Allévo.

Avtalen er betinget av godkjennelse fra svenske konkurransemyndigheter.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2014 en omsetning på ca. 30 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 13.000 ansatte.