Den eneste akseptable modell for fremtidig vekst

Orklas Bærekraftsrapport 2013 er lansert.

25.03.2014

– Som Nordens ledende merkevareselskap er det naturlig for Orkla å bidra til en bærekraftig verdikjede. Dette er ikke bare vårt ansvar – det er også forretningsmessig fornuftig, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka. Les mer i Orklas Bærekraftsrapport 2013.

DETTE ER HVA VI SER

Verdens befolkning har passert 7 milliarder mennesker og øker med 77 millioner i året. På samme tid øker klimaendringene i omfang og fører til ekstremvær stadig flere steder i verden. Befolknings- og forbruksvekst bidrar sammen med klimaendringer til et økende press på jordbruksråvarer, fisk og sjømat. Samtidig stiller forbrukerne stadig større krav til helse, produktkvalitet, råvarenes opprinnelse og miljø.

Utviklingen vi ser, krever vilje til selvransakelse i alle ledd av verdikjeden og dialog om hvordan vi sammen skal sikre sunne, trygge og bærekraftige produkter for nye generasjoner.

DETTE ER HVA VI GJØR

Vi har identifisert fire områder hvor vår påvirkning er størst og vår innsats kan bidra til en bærekraftig verdikjede.

Mattrygghet: Det er en grunnleggende forutsetning at vi kan føle oss trygge på den maten vi spiser. Gode mattrygghetssystemer, brukt på en ensartet måte, har derfor høyeste prioritet i Orkla. Trygge produkter krever vedvarende innsats, og vi investerer hvert år betydelige ressurser i opplæring, revisjoner, kvalitetskontroll og forbedringstiltak.

Ernæring og helse: Vi er opptatt av å utvikle sunnere produkter, og har de siste årene redusert salt, sukker og mettet fett i en rekke produkter. Et godt eksempel er Toros langsiktige arbeid med å redusere saltinnhold i supper, sauser og gryteretter. Siden 1983 er saltinnholdet redusert i alle produktene, og i enkelte av produktene er saltmengden halvert.

Ansvarlige innkjøp: Vi er opptatt av at produksjonen av våre råvarer ikke fører til overutnyttelse av naturressurser eller brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter. Vår beslutning om å ta i bruk UTZ-sertifisert kakao er et godt eksempel på ansvarlig innkjøp. I 2013 nådde vi målet om å kjøpe 100 % UTZ-sertifisert kakao til all Nidar-sjokolade. Det betyr at bøndene i Elfenbenskysten får oppfølging, jordbruksfaglig opplæring og bedre pris for kakaoen.

Miljø: Gjennom energieffektivisering, redusert vannforbruk og reduksjon av svinn sparer vi kostnader, samtidig som vi reduserer miljøbelastningen ved virksomheten. Ett av mange eksempler på vinn-vinn-tiltak på miljøområdet i 2013 er Orkla Foods Sveriges investering i et anlegg for produksjon av plastflasker. Dette er en lønnsom investering, som vil redusere CO2-utslippene fra transport av flasker.

DETTE ER HVA VI VIL

Selv om vi ser fremgang i vårt arbeid, må vi erkjenne at mye gjenstår. Retningen er likevel tydelig: Bærekraftig produksjon er den eneste akseptable modell for fremtidig vekst. Orkla skal forbindes med gode råvarer og trygge produkter. Vi skal lage produkter som er sunnere, lettere å like og som gjør livet enklere for forbrukerne.

Orkla har vært tilsluttet FNs Global Compact siden 2005. Her har vi forpliktet oss til å følge FNs ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse i vår daglige drift. Gjennom arbeidet har vi erfart hvordan dialog og samarbeid på tvers av bransjer og fagmiljø kan gjøre det vanskelige enklere og det umulige mulig. I Global Compacts ånd vil vi aktivt søke dialog. Vi er overbevist om at vi kan utgjøre en forskjell når vi samarbeider for å løse de store problemene.

Jeg håper denne rapporten gir deg et godt bilde av hvor vi står og hvilke ambisjoner vi har for bærekraftsarbeidet. Samtidig vil jeg oppfordre deg til å kontakte oss dersom du har synspunkter på hvordan vi kan bli bedre.

Peter A. Ruzickakonsernsjef