Dyrevelferd: Orkla høyner kravene

16.10.2020

Burfrie egg - Foto: macniak (iStock)

Orkla fortsetter arbeidet med å sikre god dyrevelferd. I god dialog med dyrevernorganisasjoner har Orkla utarbeidet nye kriterier for innkjøp av egg og meieriråvarer.

Som en ledende matprodusent ønsker Orkla å utgjøre en forskjell ved å sørge for dyrenes velferd.

– Vi jobber for at alle våre råvarer skal være fra bærekraftige kilder. De nye kriteriene for dyrevelferd ved innkjøp av meieriråvarer og egg er et steg på denne reisen, sier Ellen Behrens, som er Orklas direktør for bærekraft.

I de nye kriteriene ligger det bl.a. at Orklas selskaper skal produsere med egg fra burfrie høns.

– Dette er noe Orkla Foods Norge og Orkla Foods Sverige har praktisert over lengre tid – men med 108 fabrikker i 20 ulike land, er dette godt nytt for høna i enda flere land, forteller Ellen Behrens.

Med de nye dyrevelferdskriteriene for egg sikres det at høna får større mulighet for å utøve en naturlig adferd gjennom ulike former for miljøberikning som for eksempel muligheten for støvbading.

De nye kriteriene for meieriråvarer innebærer bl.a. mer friluft for melkekyrne og bedøvning ved inngrep som f.eks. avhorning.

– Dette kan synes som en selvfølge i de nordiske landene, men i andre deler av verden kan praksis være anderledes. Derfor er dette viktig å fokusere på, forteller Ellen Behrens.

I utarbeidelsen av kriteriesettene har Orkla hatt en god dialog med dyrevernorganisasjoner både internasjonalt og i Norge.

– For oss er det positivt at Orkla velger å være åpne i en prosess som dette, og at de setter fokus på et så viktig område som dyrevelferd er noe vi synes er prisverdig, sier Marianne Kulø, som er faglig leder i Dyrevernalliansen.

De nye kriteriene for innkjøp av egg og meieriråvarer, er en del av Orklas totale arbeid med dyrevelferd.

– Vi har nå satt spesifikke krav for de viktigste animalske produktene som vi kjøper inn. Som et neste skritt vil vi se nærmere på dyrevelferdskriterier for fjørfe – der vi vil fortsette den gode dialogen med dyrevernorganisasjoner både i Norge og internasjonalt, avslutter Ellen Behrens.