Ekstraordinær generalforsamling vedrørende utbytte

Forslaget om utbetaling av ekstraordinært utbytte på kroner 5 pr. aksje, eksklusive aksjer i konsernets eie, ble vedtatt på Orklas ekstraordinære generalforsamling 3. november 2011.

03.11.2011

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt i Orklas lokaler i Karenslyst allé 6, Oslo.

Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 4. november 2011. Utbytte vil bli utbetalt den 15. november 2011 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Orkla eier 10.345.749 egne aksjer, som representerer 1,01 % av det samlede antall aksjer i selskapet.

Protokoll Ekstraordinær generalforsamling 2011