Ellen Behrens ny styreleder i Initiativ for etisk handel (IEH)

Orklas leder for samfunnsansvar, Ellen Behrens, ble valgt til ny styreleder i IEH på IEHs årsmøte 26. april.

03.05.2017

– Kombinasjonen av befolkningsvekst og klimaendringer legger et stort press på mange råvarer, og medfører utfordringer for mennesker og miljø. Jeg er overbevist om at Initiativ for Etisk Handel kan spille en viktig rolle i å vise vei for oss alle, og støtte medlemmene i innsatsen for å skape leverandørkjeder der produksjonen skjer på en ansvarsfull og bærekraftig måte, sier Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility i Orkla ASA.

Initiativ for etisk handel (IEH) har gjennom 15 år arbeidet for å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer på:

http://etiskhandel.no/