Emballasjeutvikling i Lilleborg

Lilleborg ønsker å lansere produkter som er optimale for hele verdikjeden.

10.04.2013

Miljømessig gevinst er viktig når Lilleborg jobber med emballasjeutvikling. All emballasje skal ha optimal vekt og utforming. Det betyr ikke nødvendigvis at det skal være minst mulig emballasje, da dette kan føre til skade og svinn på produkter, som igjen kan gi svært negative miljøkonsekvenser.

– Emballasjeoptimering handler om flere ting, blant annet effektiv produksjon, effektiv transport og lagring, og minst mulig luft på pallen samt å tilby hensiktsmessige distribusjonspakninger for butikk. Dette krever flere runder med testing og samarbeid med ulike interessentgrupper. Resultatet er ofte en betydelig økonomisk og miljømessig gevinst, sier Merete Nes, emballasjeutvikler i Lilleborg.

Gjenvinning

Lilleborg benytter gjenvunnet og gjenvinningsbar emballasje i størst mulig grad. Med tydelig informasjon og merking på forpakningene er det også et mål å veilede forbrukerne til å sortere og avhende emballasjen på rett måte.

Som Grønt Punkt-medlem har Lilleborg merket produktene med denne logoen. Vederlaget som betales av medlemmene i Grønt Punkt, skal sikre finansiering av returordninger, innsamling og gjenvinning av ulike typer emballasje.