En proteksjonistisk vind

Konserndirektør Håkon Mageli advarer mot reforhandling av EØS-avtalen i en kronikk i Dagligvarehandelen.

24.10.2017

Håkon Mageli
Håkon Mageli

Les kronikken her:

Det blåser nå «en proteksjonistisk vind» mange steder i verden. Donald Trump, Brexit og WTO-forhandlingene som står i stampe, er tydelige tegn på dette. Selv her hjemme reiser nå flere spørsmål om reforhandling av EØS-avtalen. Her må vi være på vakt.

Norge er et lite land med åpen økonomi. Samtidig har norsk jordbrukssektor behov for tollbeskyttelse. Vi er avhengige av avklarte handelsforhold og er tjent med multilaterale avtaler. Derfor er det viktig at vi nå tar et skritt til siden, og stiller kritiske spørsmål til alle som ønsker endringer i vår hjemlige handelspolitikk.

I USA har Donald Trump satt en ny dagsorden for amerikansk handelspolitikk. Han har trukket USA ut av TPP, handelsavtalen mellom 12 stillehavsland, og har satt i gang reforhandling av handelsavtalen med Mexico og Canada, der han truer med å trekke seg ut om dette ikke går USAs vei. I tillegg er TTIP-forhandlingene med EU lagt på is. Donald Trump lovet «America First» i valgkampen. USA er ikke lenger en pådriver for liberalisert handel.

På vår side av Atlanteren har britene besluttet å gå ut av den Europeiske Union. Storbritannia og EU forhandler for tiden om vilkårene for utmeldelse, men disse forhandlingene går trått. Det er stor avstand mellom det Storbritannia ønsker seg og det EU er villige til å gi. EU er redd for mulige smitteeffekter. Britisk næringsliv står overfor en usikker og uforutsigbar fremtid.

I Verdens handelsorganisasjon (WTO) forsøker en å redde stumpene av den såkalte «Doha-runden». Ambisjonsnivået om å inngå en altomfattende avtale om liberalisering av verdenshandelen er sterkt redusert. Det er vanskelig for de store landene, som USA, Kina og India, å bli enige. Spørsmålet er om de virkelig ønsker å bli enige?

De proteksjonistiske vindene i verden, ikke minst Brexit, har bidratt til en diskusjon her hjemme om Norge bør reforhandle EØS-avtalen. Jeg mener dette er å spille hasard med norsk næringsliv. EØS-avtalen er vår viktigste tilknytning til omverdenen og omfatter langt mer enn handel. Den gir oss forutsigbare handelsbetingelser og et harmonisert regelverk som sikrer like vilkår. Den gir norsk næringsliv full tilgang til EU-landenes indre marked, som avtar størstedelen av Norges eksport. I tillegg sikrer den fri bevegelse av personer, tjenester og kapital i våre viktigste markeder. EØS gir mulighet for norsk deltakelse i en lang rekke EU-programmer, bl.a. om forskning og utdanning. Norske bedrifter kan investere i EU under samme vilkår som EUs egne selskaper. Dette har for eksempel vært avgjørende for Orklas vekst utenfor Norge.

En annen viktig grunn til å ikke reforhandle EØS-avtalen er Norges behov for et importvern for landbruksvarer. I dagens avtale er dette avklart ved at landbruksprodukter er holdt utenfor, mens de bearbeidede landbruksvarene, de såkalte RÅK-varene er en del av avtalen, men har tollsatser som skal kompensere for høyere råvarepriser i Norge. I en eventuell reforhandling av EØS-avtalen tror jeg det blir vanskelig å holde importvernet for landbruksprodukter utenfor. Dette vil komme under kraftig press og vil komme dårligere ut enn dagens løsning.

Norge har tjent på internasjonal handel og er avhengig av internasjonalt samarbeid på det handelspolitiske området. Samtidig er vi avhengig av importvern for landbruksvarer. Denne balansen har vi i EØS-avtalen. Det er derfor spesielt viktig å ikke skape usikkerhet om rammene for vår tilknytning til EU, vår viktigste handelspartner.

Dagligvarehandelen, 24. oktober 2017.