Endringer i fabrikkstrukturen til Orkla Foods

Styret i Orkla Foods Norge har i dag vedtatt å flytte produksjonen fra Gimsøy Kloster i Skien til andre Orkla-fabrikker. I tillegg har styret fattet en intensjonsbeslutning om å endre selskapets fabrikkstruktur i Rygge.

29.03.2016

De ansatte i Rygge og Skien ble informert om vedtakene i allmøter i dag.

Virksomheten ved Gimsøy Kloster i Skien (Orkla Foods Norge avdeling Skien) vil bli nedlagt, og all drikkeproduksjon flyttes til Kumla i Sverige. Fun Light og Tomtegløgg utgjør de største produksjonsvolumene, men Gimsøy Kloster har også produksjon av blant annet energidrikk i pulver og ulike essenser, som vil bli flyttet til andre Orkla-fabrikker. De ansatte ble i begynnelsen av februar varslet om en mulig nedleggelse, og det har blitt gjennomført en drøftelsesprosess med ansatte og tillitsvalgte.

– Vi har drøftet alternativer til nedleggelse, men står fast ved at det er nødvendig å flytte virksomheten for å kunne møte en stadig tøffere konkurranse, sier Atle Vidar Nagel-Johansen, leder for forretningsområdet Orkla Foods.

I Rygge i Østfold har Orkla Foods Norge i dag to fabrikker. Forslaget er å flytte det meste av ketchup-, senneps- og dressingproduksjonen til Orklas fabrikk i Fågelmara i Sverige. Orkla Foods Norge ønsker fortsatt å produsere Nora grønnsaker i Rygge, samle sin virksomhet til én lokasjon og bygge opp et logistikksenter.

– Dette vil styrke vår samlede konkurransekraft innen viktige kategorier for Orkla Foods. Vi utnytter bedre den teknologien vi har ved fabrikken i Fågelmara, samtidig som vi i Rygge kan utvikle effektive logistikkløsninger og skape muligheter for innovasjon og vekst innen grønnsaker, sier Nagel-Johansen.

I dag er det til sammen rundt 80 ansatte på de to Rygge-fabrikkene. Intensjonsbeslutningen skal nå drøftes med de ansatte og tillitsvalgte. Endelig beslutning vil bli tatt av styrene i Orkla Foods Norge og Orkla Foods Sverige i løpet av mai. Dersom vedtaket blir endelig, planlegges en gradvis nedtrapping av ketchup-, senneps- og dressingproduksjonen i Rygge frem mot høsten 2017. Grønnsaksproduksjonen er tenkt flyttet internt i Rygge våren 2018.

– Vi har behov for å samle produksjonen på færre produksjonssteder for å være konkurransedyktige for fremtiden. Det innebærer at vi anser det nødvendig å legge ned noen fabrikker, samtidig som vi øker investeringene ved andre, sier Nagel-Johansen.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Bjørn Brennskag, kommunikasjonssjef Orkla Foods Norge, 906 06 383,

bjorn.brennskag@orkla.no

Dag Olav Stokken, kommunikasjonsdirektør Orkla Foods Norge, 916 65 078,

dag.olav.stokken@orkla.no

Om Gimsøy Kloster

Gimsøy Kloster (formelt navn: Orkla Foods Norge avdeling Gimsøy Kloster Skien) er én av 14 fabrikker i Orkla Foods Norge AS. Fabrikken produserer saft-, leskedrikk, husholdnings- og bakeartiker i tillegg til drinkmikser og essenser. Fabrikken har 24 ansatte.

Om Idun Rygge og Nora Rygge

Orkla Foods Norge avd. Rygge består i dag av to fabrikker, Idun og Nora. På Idun produseres tomatketchup, sennep og dressinger. På Nora foregår den tradisjonsrike grønnsaksproduksjonen av surkål og syltede agurker. De to fabrikkene har til sammen 80 ansatte.