Enighet om en ny handelsavtale

Den nye WTO-avtalen omfatter blant annet forenkling av handelsprosedyrer, regler for u-lands oppkjøp til matvarelagre og tollkvoteadministrasjon.

09.12.2013

Medlemslandene i WTO – Verdens handelsorganisasjon – kom til enighet om en ny handelsavtale 7. desember. Avtalen er begrenset til noen få spørsmål og må ses på som et lite skritt på veien mot en ny omfattende avtale i den såkalte Doha-runden.

WTO utgjør et av de viktigste rammeverkene for Orkla, men den nye Bali-avtalen har ifølge fagsjef for handelspolitikk og myndighetskontakt, Nils Kristian Nersten, liten direkte betydning for vår virksomhet.

– Forhandlingene på Bali er en del av den store forhandlingsrunden”Doha Development Agenda”som har pågått siden 2001 og stått i stampe siden 2008. Det viktigste nå var at de i det hele tatt ble enige om noe som kan drive organisasjonen videre. I løpet av neste år skal WTO-medlemmene utarbeide et konkret arbeidsprogram for hvordan de skal konkludere i Doha-runden, sier Nersten.

WTO har i dag 160 medlemsland. Medlemskapet innebærer at alle må følge samme kjøreregler for handel over landegrensene. Å være medlem gir rettigheter som beskyttelse mot urimelig forskjellsbehandling, men også plikter som f.eks. å redusere tollsatser og etterleve regelverket.

Utenriksminister Børge Brende er glad for at det ble enighet om en ny avtale.

– Det viktigste med resultatet på Bali er at det åpner muligheten for å gjenoppta forhandlingene om kjerneområdene i Doha-runden; markedsadgang for landbruksvarer, industrivarer, fisk og tjenester, subsidier og oppdatering av WTO-regelverket, sier Brende til UDs nettsider.