Ernæring og helse som konkurransefortrinn

Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka presenterte Orklas bidrag til en bedre folkehelse på Næringsmiddeldagene 27. januar 2017.

27.01.2017

Næringsmiddeldagene arrangeres av Teknologisk Matforum i Oslo.