Flagging og meldepliktig handel i Tomra

Orkla ASA har solgt  23 000 000  aksjer i Tomra Systems (tilsvarende 15,5 % av aksjekapitalen i selskapet) til kurs NOK 38,50 per aksje. Orkla har etter transaksjonen ingen aksjer i Tomra Systems.

05.12.2011

«Avtalen om salg av aksjene i Tomra Systems er et ledd i Orklas strategi for frigjøring av finansielle og ledelsesmessige ressurser til vekst innen merkevarer», sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen.

Per A. Sørlie, administrerende direktør i Orklas heleiede datterselskap Borregaard, er styremedlem i Tomra Systems.