Forebygging av sykefravær i KiMs

Tilrettelegging på arbeidsplassen reduserer sykefraværet ved KiMs i Danmark.

03.04.2013

Orklas danske snacksselskap tilrettelegger for at sykmeldte kan komme tilbake i en jobbsituasjon tilpasset den enkelte.

– Vi forsøker å få langtidssykmeldte tilbake i jobb ved å tilby andre oppgaver og eventuelt redusert arbeidstid. I visse situasjoner lager vi en mulighetserklæring, som er en trepartsavtale mellom ansatt, KiMs og lege om muligheten for å være aktiv på arbeidsplassen, sier personalsjef Jan Jensen.

Selskapet har positive erfaringer med dette, blant annet ved at gravide kan stå lenger i arbeid som følge av tilrettelagte oppgaver. Dette bidrar til å redusere sykefraværet.

Kolleganettverk

KiMs er opptatt av medarbeidernes trivsel i det forebyggende arbeidet. De har etablert det de kaller ”kolleganettverket”, som består av medarbeidere i organisasjonen.

– Medlemmene i kolleganettverket har gjennom trening fått innsikt i stressymptomer, og skal bidra til å avdekke stressrelatert adferd blant kollegaer, sier Jensen.

Samfunnsansvar

Tilretteleggingen for et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø har blitt lagt merke til også utenfra. I 2012 fikk KiMs” Virksomhetsprisen 2011 for inkludering og sosialt ansvar” av det lokale arbeidskontoret på Nord-Fyn. Vektlegging av godt arbeidsmiljø og ansattes trivsel samt innsatsen for å hjelpe arbeidsledige i jobb ved å stille praksisplasser til rådighet var begrunnelsen for å gi prisen til selskapet.