Foreløpige resultater 1. kvartal 2012

Vi viser til dagens børsmelding vedrørende skifte av konsernsjef i Orkla. Som en følge av dette har Orkla valgt å offentliggjøre foreløpige resultater for 1. kvartal 2012 i dag 30. april.

30.04.2012

Formelt behandles regnskapene for 1. kvartal 2012 i styremøte onsdag den 2. mai 2012, med offentliggjøring torsdag 3. mai kl. 07.00. Presentasjon av resultatene holdes som tidligere annonsert torsdag den 3. mai kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter og kan også sees via

webcast.

Foreløpige resultater 1. kvartal 2012:
Nøkkeltall Q1-12 (Q1-11) mill. kroner:
Driftsinntekter: 14.792 (15.000)
EBITA: 888 (786)
Resultat før skattekostnad: 1.550 (1.960)
Resultat pr. aksje utvannet: (NOK) 1,3 (2,9)
Kontantstrøm fra driften: 16 (-437)
Netto rentebærende gjeld: 9.487 (20.664)
Egenkapitalandel (%): 52,6 (55,6)Net gearing: 0,27 (0,42)

Kvartalsrapport over foreløpige resultater for 1. kvartal 2012, følger vedlagt:

Foreløpig 1 kvartal 2012

For mer informasjon vedr. Orklas foreløpige 1. kvartals resultater, vennligst kontakt følgende personer:Terje Andersen, CFO (+47 2254 4419); Rune Helland, SVP Investor Relations (+47 2254 4411);  Siv Merethe S. Brekke, VP Investor Relations (+47 2254 4455).

I forbindelse med skifte av konsernsjef vil det bli avholdt en telefonkonferanse for investorer og analytikere i dag, mandag 30. april kl. 15.00 med konstituert konsernsjef Åge Korsvold. Åge Korsvold var nestleder i styret frem til konstituering. Telefonkonferansen kan følges på tlf: +47 23 18 45 74