Forsker på fremtidens emballasje

Orkla har i 2017 engasjert seg i forskningsprosjektet Future Pack.

27.03.2018

Forsker på fremtidens emballasje

Prosjektet skal utvikle ny kompetanse og teknologi for å gjøre fremtidens plastemballasje mer miljøvennlig, med en høyere andel biobasert og gjenvunnet plast. I tillegg ser prosjektet på resirkulering av produkter. Ved å delta i Future Pack ønsker vi i Orkla å bygge kompetanse på hvordan vi kan gjøre oss mindre avhengige av plast fremover og flytte plasten inn i en sirkulærøkonomi. Prosjektet har et tidsperspektiv på fire år og finansieres av Forskningsrådet og deltagende bedrifter. Det er etablert på initiativ fra Grønt Punkt og ledes av Norner Research AS.

Les mer: Forsker på fremtidens emballasje >

Les mer: Miljøengasjement >