Forsker på fremtidens emballasje

Ett av Orklas bærekraftsmål er å utvikle mer miljøvennlig emballasje. Med midler fra Friends Fund har Orkla nå engasjert seg i forskningsprosjektet Future Pack for å få ny innsikt.

07.04.2017

– Vi ønsker å støtte gode initiativ innen bærekraft og er glad for å kunne bidra til forskning på mer miljøvennlig emballasje, sier Arve Heltne, SVP Orkla Marketing & Innovation og ansvarlig for Orkla Friends Fund.

Med midler fra Orkla Friends Fund har Orkla gått inn som en av flere deltagere i forskningsprosjektet Future Pack, som har et tidsperspektiv på fire år. Bård Bringsrud Svensen og Nina Skalstad i Orkla Home & Personal Care leder prosjektet fra Orklas side.

– Future Pack skal utvikle ny kompetanse og teknologi for å gjøre fremtidens plastemballasje mer miljøvennlig med høyere andel biobasert og gjenvunnet plast. Dette ønsker vi å være med på, forteller Bård Bringsrud Svensen og Nina Skalstad.

Future Pack er et nytt, stort forskningsprosjekt, som finansieres gjennom Forskningsrådet og deltagende bedrifter. Prosjektet skal utvikle kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer. Målet er å kunne lage mer bærekraftig plastemballasje. I tillegg ser prosjektet på konkrete cases knyttet til resirkulering av produkter.

– Ett av Orklas bærekraftsmål er å utvikle mer miljøvennlig emballasje og produkter med redusert miljøfotavtrykk. Gjennom å delta i prosjektet bygger vi kompetanse på hvordan vi kan gjøre oss mindre avhengig av plast fremover og flytte det inn i en sirkulær økonomi, avslutter Bringsrud Svensen.

Les mer om Orklas tilnærming til bærekraftig emballasje i vår

bærekraftsrapport.