Forskningsprosjekter i gang med Orkla-støtte

Finansiert med 45 millioner kroner fra Orkla og Elkem har Norges forskningsråd nå igangsatt ti forskningsprosjekter. Forskningsprosjektene dreier seg om alt fra antioksidanter og helse til bedre materialer for solceller.

16.05.2008

I avtalen mellom Orkla, Elkem og Forskningsrådet heter det at gaven skal brukes til langsiktig, grunnleggende forskning av interesse for næringslivet. Midlene skal benyttes særlig på områder der Orkla er engasjert. Blant disse er miljø, materialvitenskap og energi, og solenergi er spesielt nevnt.

– Vi er opptatt av kompetanseutvikling hos våre medarbeidere og de miljøer vi kan rekruttere fra. Derfor ønsker vi å bidra til å skape kompetansemiljøer med kritisk masse på områder der Norge og Orkla har posisjoner, slike som ren energi, materialer og mat, sier konserndirektør Hilde Myrberg i Orkla.

Nanoteknologi

De første ti millionene av Orklas gave til Forskningsrådet går til et prosjekt der nanoteknologi tas i bruk for å utvikle nye materialer og komponenter for mye mer effektive solceller.

– Prosjektet er både vitenskapelig utfordrende og relevant for industrien. Gaven fra Orkla gjør det mulig for oss å arbeide mer langsiktig, blant annet gjennom å ansette flere stipendiater og post.doc.-forskere, sier professor Bengt Gunnar Svensson og forsker Edouard Monakhov ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), Universitetet i Oslo.

Frukt og grønnsaker

Orkla har også gitt midler til et prosjekt hvor man vil undersøke hvorfor frukt og grønnsaker er sunt – er det på grunn av antioksidanter og andre aktive plantestoffer?

Antioksidantenes oppgave er å motvirke og dempe såkalt oksidativt stress som er den grunnleggende sykdoms- og aldringsmekanismen. Kroppens eget antioksidantforsvar sørger for at cellene holder seg friske og motvirker sykdom. Det vi ikke vet, er om det hjelper å spise antioksidanter og om de kan være med på å støtte kroppens eget forsvar.

– Dette er et langt lerret å bleke. Vi vet at mye frukt og grønnsaker er sunt, men vi vet ikke om det er de som er antioksidantrike eller om det er antioksidantene som er sunne, sier prosjektleder og professor Rune Blomhoff ved Universitetet i Oslo.

Industristøtte gir gode signaler

– Gjennom denne typen gaver får vi flere midler til viktig forskning. Det synliggjør at også private kan finansiere grunnleggende forskning. Dette har det ikke vært noe særlig tradisjon for i Norge, men det bør det bli. Siden dette ikke er direkte oppdragsforskning, men støtte til forskning fra bedrifter, synliggjøres betydningen av en bred forskningsinnsats, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

I de fleste tilfellene gis gavene direkte til universitetene som forvalter dem etter prisnippene som gjelder for gavene. Det er ikke vanlig at Forskningsrådet får den rollen.

– Vi synes det er veldig positivt at Orkla er kommet til oss og bedt om at vi fordeler midlene. De forsterker viktige forskingsprioriteringer hos oss. På disse områdene har vi veldig mange gode prosjekter som vi ellers ikke ville fått midler til, sier Hallén.

Prosjektene som får midler fra Orkla-gaven får ikke Orkla noen spesielle rettigheter til.

Etter avtale med Orkla har Norges forskningsråd fått forvalteransvar for forskningsmidlene i tre til fem år fremover.

Tekst: Marit Mosnesset/Claude Olsen