Fortsatt driftsmessig fremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBITA) økte med 9 % til 1.124 mill. kroner i 3. kvartal 2011.

03.11.2011

 

Rapport

Presentasjon

Kvartal- og regnskapstall

Webcast

Orkla Brands har kompensert for de høye råvareprisene, og leverte et tilfredsstillende resultat i kvartalet. De gode markedsforholdene for Borregaard fortsetter, og selskapet leverte sitt beste kvartalsresultat noensinne. Sapa opplever svakere markeder særlig i Europa, mens resultatutviklingen for profilvirksomheten i Nord-Amerika er tilfredsstillende

”Fokus på god drift gjør at Orkla kan vise fremgang i driftsresultatet for 9. kvartal på rad, på tross av krevende markeder for flere av våre virksomheter”, sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen.

Resultatet i Orkla Brands er på nivå med fjoråret, og marginutviklingen for merkevarevirksomheten er stabilisert. I krevende dagligvaremarkeder har Orkla Brands gjennomført prisøkninger for å kompensere for økte råvarepriser. Råvareprisene er vesentlig høyere enn tredje kvartal i fjor, men er noe redusert den siste tiden. Det er stor variasjon i prisutviklingen for de ulike råvarene. Orkla Brands’ russiske virksomhet har noe resultatfremgang, og sammenslåingen av SladCo og Krupskaya går som planlagt.

Sapas profilvirksomhet opplever svakere markeder. Resultatutviklingen i Sapa Profiler i Nord-Amerika er tilfredsstillende, mens den svake utviklingen i Europa fortsetter. Forventningen til den underliggende markedsveksten i 2011 som helhet er redusert i løpet av kvartalet. For Sapa forventes 4. kvartal å bli noe svakere enn 3. kvartal.

”Det er positivt at Sapas nordamerikanske virksomhet viser fortsatt fremgang i mer krevende markeder. Samtidig underbygger den krevende økonomiske situasjonen i Europa nødvendigheten av de ytterligere restruktureringstiltak som nå iverksettes i vår europeiske organisasjon,” sier Bjørn M. Wiggen.

De gode markedene og resultatfremgangen for Borregaard fortsetter. Særlig er resultatfremgangen for spesialcellulose sterk.

”Når Borregaard leverer sitt høyeste kvartalsresultat noensinne, viser det at organisasjonen evner å drive operasjonelt godt både i produksjonen og markedsapparatet i en situasjon med gode markedsforhold. Samtidig arbeides det godt med nye innovasjoner”, sier konsernsjef Bjørn M. Wiggen.

På Orkla Investor Day i London 14. september klargjorde Orkla selskapets strategi. Orklas vekst skal skje innen merkevarer. Samtidig er aksjeporteføljen, REC, Borregaard og Sapa utenfor Orklas fremtidige vekstfokus.

”Vi har vært klare på den retningen Orkla skal gå. Orkla skal videreutvikles som det ledende merkevareselskapet i Norden, med basis i de sterke markedsposisjonene til Orkla Brands. Samtidig vil vi prioritere søk etter nye selskaper med kategorier nær dagens virksomheter, med et fortsatt tyngdepunkt i Norden. Vi ser at uroen i finansmarkedene kan gi økte muligheter for verdiskapende oppkjøp”, sier Wiggen.

Orkla står foran en krevende transformasjonsfase, der vi bevisst har lagt et betydelig press på oss selv. Vi vil håndtere denne prosessen i tråd med våre grunnleggende prinsipper, der hensynet til konsernets langsiktige verdiskapning vil være det avgjørende for våre beslutninger”, sier Bjørn M. Wiggen.

Se bilder fra presentasjonen på flickr.com