Fortsatt fremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 13 % og endte på 993 mill. kroner i 3. kvartal 2015.

30.10.2015

Merkevarevirksomheten hadde et driftsresultat på 1.055 mill. kroner, og dette var en fremgang på 15 % fra 3. kvartal 2014.

Orklas driftsinntekter økte med 15 % til 8.381 mill. kroner i 3. kvartal. Fremgangen skyldtes organisk vekst, bidrag fra kjøpte virksomheter og valutaomregningseffekter. Merkevarevirksomheten hadde organisk omsetningsvekst på 2,3 %. Forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Food Ingredients (OFI) viste alle fremgang, mens det var en svakere utvikling i Orkla Home & Personal.

– For sjette kvartal på rad leverte Orkla organisk vekst i krevende markeder. Det var flere vellykkede nylanseringer og omfattende kostnadsforbedringer i hele verdikjeden. Den svake kronekursen førte til økte innkjøpskostnader for de norske virksomhetene. Også dette kvartalet ble det lagt ned betydelig innsats i forbedringsprosjekter og ulike kostnadsreduserende tiltak, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Konkurransemyndighetene har godkjent kjøpet av det svenske merkevareselskapet Cederroth, under forutsetning av at merkene Asan og Allévo selges. Arbeidet med å integrere Cederroth i Orkla Home & Personal er godt i gang. Orkla har i kvartalet inngått avtale om kjøp av det norske godteriselskapet Lakrisgutta. For å styrke konkurransekraften i Latvia har Orkla samlet sin merkevarevirksomhet i færre og mer slagkraftige enheter.

Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (hovedsakelig Sapa og Jotun) var 239 mill. kroner i 3. kvartal, mot 126 mill. kroner i samme kvartal i 2014. Jotun fortsatte fremgangen og leverte god omsetnings- og resultatvekst i samtlige regioner og segmenter. I tillegg hadde selskapet positive valutaomregningseffekter. Sapa hadde også betydelig fremgang i underliggende driftsresultat, drevet av positivt bidrag fra synergiprogrammer, sterk etterspørsel i Nord-Amerika og positive valutaeffekter.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 22 mill. kroner i 3. kvartal 2015, mot 46 mill. kroner i samme periode i 2014. Reduksjonen skyldtes vesentlig lavere kraftpriser. Financial Investments hadde et driftsresultat på 14 mill. kroner i kvartalet, mot -5 mill. kroner i samme kvartal i 2014.

Orklas resultat før skatt økte med 18 % og endte på 1.069 mill. kroner i 3. kvartal. Resultat pr. aksje (utvannet) økte med 57 % til 0,80 kroner i kvartalet.