Fortsatt fremgang for Orkla

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 18 % og endte på 789 mill. kroner i 2. kvartal 2015.

17.07.2015

Merkevarevirksomheten hadde et driftsresultat på 820 mill. kroner, og dette var en fremgang på 11 % fra 2. kvartal 2014.

Fremgangen i merkevarevirksomheten skyldtes økt salg som følge av flere og større innovasjons-prosjekter samt positive effekter fra kostnadsforbedringer i hele verdikjeden.

Orklas driftsinntekter økte til 7.705 mill. kroner i 2. kvartal, mot 7.196 mill. kroner i samme periode i 2014. Merkevarevirksomheten hadde organisk omsetningsvekst på 0,2 %, men korrigert for påskeeffekter var fremgangen om lag 2,7 %. Forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Food Ingredients (OFI) viste alle fremgang. Særlig var det et godt salg i de norske selskapene mot slutten av kvartalet.

– Samlet sett er jeg godt fornøyd med kvartalet. Til tross for krevende markeder har vi for femte kvartal på rad levert organisk vekst. Vi har fortsatt fokus på drift. Det er lagt ned en betydelig innsats i forbedringsprosjekter og ulike kostnadsreduserende tiltak, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

I kvartalet har Orkla Foods inngått avtale om kjøp av det svenske selskapet Anamma Food, som produserer dypfryste veganske retter. Orkla Foods har også annonsert kjøpet av det østerrikske selskapet Bioquelle. Selskapet har sterke posisjoner i Østerrike i kategorier som müsli, nøtter, tørket frukt, helse og økologisk mat, i tillegg til at det distribuerer soyabaserte produkter. OFI har gjennomført kjøpet av det tyske salgs- og distribusjonsselskapet Eisunion, som er en ledende leverandør av iskremingredienser.

Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper (hovedsakelig Sapa, Jotun og Gränges) var 545 mill. kroner i 2. kvartal, mot 192 mill. kroner i samme kvartal i 2014. Fremgangen skyldtes primært nedsalget av aksjene i aluminiumselskapet Gränges, hvor Orkla solgte 15 % av aksjene og oppnådde en gevinst på 425 mill. kroner. Orkla har 16 % eierandel igjen i Gränges. Jotun fortsatte fremgangen og leverte god omsetnings- og resultatvekst. Sapa hadde også markant fremgang i underliggende driftsresultat.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 27 mill. kroner i 2. kvartal 2015, mot 39 mill. kroner i samme periode i 2014. Orkla Eiendom hadde et driftsresultat på 57 mill. kroner i kvartalet, mot et nullresultat i samme kvartal i 2014. Fremgangen skyldtes i hovedsak salg av tomter i Sveits fra tidligere industrivirksomhet i Borregaard.

Orklas resultat før skatt økte med 45 % og endte på 1.280 mill. kroner i 2. kvartal. Resultat pr. aksje (utvannet) økte med 54 % til 1,09 kroner i kvartalet.

Orkla ASAOslo, 17. juli 2015

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliMobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Mattias OrreniusMobil +47 983 66 334