Fortsatt krevende rammebetingelser – omfattende tiltak iverksatt

Orklas driftsresultat (EBITA)  endte i 2. kvartal på 334 mill. kroner, mot 1.187 mill. kr samme kvartal i fjor.

12.08.2009

Orkla Brands hadde fortsatt en positiv resultatutvikling. Det var også en tilfredsstillende utvikling for Jotun (42,5%) og Elkem Energi, mens Sapa og Elkem er sterkt påvirket av svake konjunkturer. Aksjeporteføljen hadde etter 1. halvår en avkastning på 13,7 prosent.

– Selv om markedsforholdene fortsatt er krevende for flere av Orklas forretningsområder er vi ikke tilfreds med konsernets samlede resultat. Imidlertid gir de omfattende tiltakene som er satt i verk de forventede effekter på kostnader og kontantstrøm. Vi må likevel fortløpende vurdere behovet for ytterligere tiltak. Orkla har en robust finansiell situasjon, og er godt posisjonert gjennom en fremtidsrettet portefølje av selskaper, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

Les hele pressemeldingen.

Se bildene på Flickr.