Fremgang i Orklas driftsresultat

Orklas EBITA  i kvartalet ble 704 mill. kr, mot 233 mill. kr i fjor.

07.05.2010

Orkla Brands, Sapa, Elkem Silisium og Jotun (eierandel 42,5 prosent) viser alle resultatvekst i første kvartal 2010 sammenlignet med fjoråret. Driftsinntektene økte med 11 prosent til 14,9 mrd. kr grunnet bedrede markedsforhold for Sapa og Elkem Silisium.

– Det er positivt at gjennomførte tiltak de siste årene har gitt styrket konkurransekraft. Vi forventer en fortsatt robust utvikling for Orkla Brands og Jotun (42,5 prosent). Sapa, Elkem Silisium og Borregaard bør være godt posisjonert når markedene normaliseres. Samtidig er konsernets to solar-investeringer (REC, 39,7 prosent, og Elkem Solar) inne i en opptrappingsfase som vi forventer å se resultater av i 2010/2011, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

Orkla Brands har den siste tiden kjøpt flere virksomheter: Kalev (sjokoladeprodusent i Estland), Peterhof (sjokoladepålegg i Russland) og Sonneveld (bakeriingrendienser i Nederland). Til sammen omsetter disse for nær 750 millioner kroner. Elkem Solar har inngått kontrakt med et av verdens ledende solselskaper om leveranse av inntil 1000 tonn høyrent silisium i 2010.

Så lenge børskurs på REC-aksjene er lavere enn balanseført verdi vil den regnskapsmessige verdien bli opp- og nedskrevet i takt med svingningene i børskurs. For 1. kvartal utgjorde dette en regnskapsmessig belastning på 4,6 mrd. kroner. Orkla vil som meddelt garantere og delta i RECs fortrinnsrettsemisjon med sin relative andel. Etter emisjonen vil Orklas gjennomsnittlige kostpris pr. aksje utgjøre 33,99 kr, mens balanseført verdi pr. første kvartal blir 22,48 kr pr. aksje.

Aksjeporteføljen har hatt en tilfredsstillende start på året, med 11,2 prosent avkastning i kvartalet, sammenlignet med den nordiske indeksens (MSCI Nordic) 10,2 prosent. Markedsverdien på Orklas aksjeportefølje var ved utløpet av kvartalet på 11,7 milliarder kr.Orklas egenkapitalandel var ved utgangen av kvartalet på 52,9 prosent, mens netto rentebærende gjeld på 19,9 mrd. kr var på nivå med utgangen av 2009.

Se bilder fra kvartalspresentasjonen på Flickr.

1 kvartal 2010

Presentasjon for 1 kvartal 2010

Kvartal og regnskapsrall 1 kvartal 2010

Pressemelding