Fremgang for Orklas merkevarer

06.02.2020

Pressebilder Jan Ivar Semlitsch Orklabygget

Orkla økte driftsinntektene i 4. kvartal med 9,4 % til 12.017 mill. kroner. Driftsresultatet (EBIT adj.) ble 1.515 mill. kroner, noe som var en fremgang på 7,6 %.

Orklas merkevarevirksomhet oppnådde en vekst i driftsinntektene på 8,1 % og økte driftsresultatet med 12,1 %. Organisk omsetningsvekst var 2,0 %.

Orkla avsluttet 2019 med et godt kvartal hvor vi oppnådde fremgang i både salg og resultat. Det er oppløftende å se at vi styrker oss i forhold til et svakt 4. kvartal i 2018. Innenfor merkevarevirksomheten var det en bredbasert resultatfremgang, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

I Orkla Foods var det en særlig positiv utvikling i det svenske markedet, og plantebaserte produkter fortsatte veksten. Orkla Confectionery & Snacks hadde fremgang innenfor både godteri og snacks. Orkla Home & Personal Care og Orkla Health bidro til omsetningsvekst i Orkla Care. Orkla Food Ingredients hadde resultatvekst, hovedsakelig drevet av oppkjøp.

Orkla kjøpte i 4. kvartal 20 % av det islandske selskapet Nói Síríus, som er Islands ledende produsent av sjokolade og godterier. I løpet av kvartalet overtok Orkla Care de resterende 50 % av aksjene i det tidligere joint venture-selskapet Anza Verimex Holding, som er markedsleder innen salg og distribusjon av malerverktøy i Nederland og Belgia.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 72 mill. kroner i 4. kvartal, mot 132 mill. kroner i samme periode i 2018. Reduksjonen skyldes i all hovedsak lavere produksjon og reduksjon i kraftprisene.

Resultatet fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper utgjorde 147 mill. kroner, mot -43 mill. kroner i tilsvarende kvartal året før. Fremgangen kom primært som følge av god resultatvekst i Jotun. Det var sterk vekst i Protective Coatings, samt positiv utvikling i Marine Coatings og Decorative Paints. Orkla solgte i kvartalet sin andel av eiendommen Oslo Business Park, noe som ga en gevinst på 35 mill. kroner.

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde i 4. kvartal -136 mill. kroner, hvorav de største postene var knyttet til omorganisering på hovedkontoret og andre restruktureringsprosjekter.

Orklas resultat før skatt økte i 4. kvartal med 46 % til 1.487 mill. kroner.

I 2019 økte Orkla driftsinntektene med 6,8 % til 43.615 mill. kroner. Driftsresultat (EBIT adj.) viste i 2019 en vekst på 6,5 % og endte på 5.088 mill. kroner. Ved årsskiftet hadde konsernet 18.348 ansatte.

Resultat pr. aksje for året som helhet ble 3,84 kroner, noe som er en økning på 19 %. Justert resultat pr. aksje økte med 17 % og endte på 4,24 kroner.

Orklas styre har en intensjon om å foreslå et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2019.

Kvartalsdokumenter:

Kontakter

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

+ 47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no

Thomas Ljungqvist
Thomas Ljungqvist

CFO Orkla Consumer & Financial Investments

+47 48 25 96 18

Thomas.Ljungqvist@orkla.no

Elise Andersen Heidenreich

VP Investor Relations

+47 951 41 147

elise.andersen.heidenreich@orkla.no