Full seier i «potetgullsaken»

Borgarting lagmannsrett har kommet til at «potetgull» ikke er et gyldig registrert varemerke og kan fritt brukes av alle.

16.12.2016

Orkla Confectionery & Snacks Norge har ønsket en avklaring på at «potetgull» er et alminnelig ord i det norske språket som beskriver en type produkter, og ikke er Maaruds varemerke. – Vi har akkurat fått den grundige dommen og er glade for at vi har fått fullt medhold i alle våre krav. Retten støtter vår overveldende dokumentasjon på at forbruker sier «potetgull» når de omtaler potetbaserte snacksprodukter og at betegnelsen er den vanligste i offentlig dokumentasjon, sosiale medier og i litteraturen, sier adm. direktør Jeanette Hauan Fladby i Orkla Confectionery & Snacks Norge. Hun legger til at dommen også gir solid støtte til vår juridiske argumentasjon.

Lagmannsretten har slått klart fast at Maarud heller ikke har noen andre rettigheter til «potetgull», slik at alle kan bruke betegnelsen fritt.

I fjor høst fikk Orkla CS & N medhold i Oslo tingrett at potetgull ikke er et gyldig registrert varemerke. Maarud anket altså denne dommen til lagmannsretten.

Dommen fra lagmannsretten kan ankes til Høyesterett innen en måned.