God fremgang i bærekraftsarbeidet

Orkla har god fremdrift i arbeidet med å integrere bærekraft i virksomheten og gjøre det til en stadig viktigere kilde til innovasjon og vekst.

19.03.2019

– Vi i Orkla ønsker å være en del av den bevegelsen som må skje for å lykkes i omstillingen til bærekraftig produksjon og forbruk. I alle de 30 landene Orkla er tilstede mobiliserer vi nå for å utvikle produkter for en sunn og bærekraftig livsstil, forteller Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility i Orkla.

Orkla jobber for å gjøre bærekraftsarbeidet til en integrert del av virksomheten, og har satt ambisiøse, men nødvendige mål for arbeidet frem mot 2025.

 

Definerer bærekraftige produkter

– Bærekraft er et overordnet begrep, og vi har i 2018 utarbeidet kriterier for hvordan vi ønsker å definere bærekraftige produkter i Orkla. Kriteriene hjelper oss til å identifisere viktige forbedringstiltak, og gir retning for innovasjonsarbeidet. De bidrar også til å tydeliggjøre den kommersielle effekten av bærekraftsatsingen vår, sier Behrens.

For å klassifiseres som bærekraftig, må produktet tilfredsstille kriteriene i minst to av følgende tre kategorier: bærekraftige råvarer, bærekraftig emballasje og produkter som bidrar til en sunn livsstil.

 

Fortsatt en vei å gå på emballasje

Gjennom flere samarbeidsinitiativ utforsker Orkla aktivt mulighetene for å utvikle nye emballasjetyper basert på fornybare og resirkulerte materialer.

– Over 90 prosent av emballasjen vi bruker er nå mulig å gjenvinne, og vi samarbeider nært med forskere, organisasjoner, andre bedrifter og eksterne eksperter for å finne løsninger på miljøutfordringene med plast, forteller Behrens. – Samtidig har vi fortsatt en vei å gå for å nå målet vårt om 50 prosent plastemballasje fra resirkulerte eller fornybare materialer. Skal vi lykkes, må vi dele kunnskap og tørre å være åpne om felles bransjeutfordringer.

 

Halvering av Orklas klimagassutslipp

Orkla vil ta sin andel av reduksjonen i klimagassutslipp som må til for å nå målene i Paris-avtalen, og ser allerede stor effekt av tiltakene som er gjennomført:

– Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier for fornybar elektrisitet, fase ut fossil fyringsolje og gjennomføre energieffektivisering har vi redusert klimagassutslippene fra Orklas virksomheter med mer enn 50 prosent de siste fire årene, og rundt 40 prosent av energien vi bruker er fornybar, sier Behrens.

 

Vekst i plantebasert mat

– Plantebasert mat kan være både sunt og klimavennlig, og det er morsomt at salget av slike produkter også gir mulighet for vekst. Vi er godt fornøyd med at vi opphttps://aarsrapport2018.orkla.no/nådde mer enn 50 prosent vekst i omsetningen fra veganske og vegetariske produkter fra våre to merker Naturli’ og Anamma det siste året, avslutter Behrens.

Les mer i Orklas årsrapport 2018.