Grunnsteinsnedleggelse for Orklas nye hovedkontor

6. mars 2017 markerte konsernsjef Peter A. Ruzicka en viktig milepæl i Orklas historie, da han la ned grunnsteinen for nytt hovedkontor sammen med byråd Geir Lippestad fra Oslo kommune.

06.03.2017

Et kobberskrin med Orkla-logo og fylt med bl.a. merkevarer ble lagt ned som grunnstein på byggetomten, for å markere den historiske begivenheten. 

– Denne byggeplassen dere ser her, skal bli basen til Nordens største merkevareselskap. Dette er en av de største enkeltinvesteringene vi har gjort på lang tid foruten selskaper vi har kjøpt, sa Peter i sin tale, og viste til at Orkla investerer 1 milliard kroner i nytt hovedkontor på Skøyen i Oslo. 

Han fremhevet at Orkla etablerer seg for fremtiden og viste til at det nye bygget vil tilfredsstille en miljøstandard som strekker seg mye lengre enn myndighetenes krav.