Hjemmelaget er ikke alltid mest miljøvennlig

Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å lage mat fra bunnen av og det å være miljøvennlig.

12.09.2017

Det skriver konserndirektør Håkon Mageli i en kronikk i Dagligvarehandelen 12. september 2017. Les hele kronikken her:

Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å lage mat fra bunnen av og det å være miljøvennlig. Det viser en analyse gjennomført av Orkla, i samarbeid med den svenske forsknings-institusjonen RISE. Gjennom en livsløpsanalyse av TORO tomatsuppe sammenlignet vi miljøbelastningen ved produktet med det å lage tomatsuppe med bruk av hermetiske tomater.

Analysen viser at tomatsuppen fra TORO gir rundt 80 % lavere klimabelastning. Med 6 millioner solgte suppeposer tilsvarer det en årlig reduksjon i CO2-utslipp på rundt 600 tonn.

Resultatet kan virke overraskende, men logikken er klar: Hovedårsaken til at TORO tomatsuppe gir betydelig lavere klimabelastning enn en tilsvarende hjemmelaget variant, er knyttet til transport av ingredienser. Tomatene i TORO-suppen tørkes tett på der de dyrkes, og dermed unngår man å frakte store mengder vann.

Og før du spør ”Hva med næringsinnholdet?”: Vi har tidligere analysert TORO-supper i samarbeid med Nofima for å undersøke hvordan industriell bearbeiding faktisk påvirker råvarene i maten vi spiser. Her kartla vi tap av næringsstoffer ved bearbeiding frem til og med tørking. Vi undersøkte spesielt proteinverdier, vitaminer og mineraler. Konklusjonen var entydig: Det er minimale tap underveis, og næringsverdien er sammenliknbar med hjemmelaget suppe.

Det interessante med analysene om klimapåvirkning og næringsinnholdet i tomatsuppene er at de nok en gang tar livet av myter om industriprodusert mat. Mytene lever i beste velgående, og undersøkelser vi har foretatt, viser at så mange som 4 av 10 norske forbrukere mener at industriprodusert mat er usunt. Nærmere halvparten mener industrien forsøker å lure forbrukerne.

Sunn og god mat handler ikke om størrelsen på gryta, men om hvilke ingredienser du har i den. Selvfølgelig finnes det mat av både god og dårlig kvalitet. Det finnes ferdigmat som er av høy kvalitet, og ferdigmat av dårlig kvalitet. På lik linje med at det finnes hjemmelaget, økologisk eller nærprodusert mat av både god og dårlig kvalitet. Skillet går ikke mellom hvorvidt maten er laget hjemme på et privat kjøkken eller hos en matprodusent.

Problemet er svart-hvitt-bildet som har blitt etablert. Mytene og de moraliserende holdningene er altfor ofte basert på feil premisser, med manglende fakta og slutninger trukket på antakelser.

Jeg mener behovet for folkeopplysning er større enn noen gang, og det er viktig at matbransjen jobber for å styrke tilliten til maten vi spiser. Vår livsløpsanalyse av TORO tomatsuppe viser at matbransjen kan være en del av svaret på verdens bærekraftsutfordringer. Analysene av næringsinnholdet i ferdigsupper tar livet av myten om at ferdigsupper ikke er likeverdige med hjemmelagede i et ernæringsperspektiv. Og vi må mytene til livs, for i bunn og grunn handler det om tilliten til noe av det viktigste i livene våre – maten vi spiser.

Håkon Mageli
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs