Hjemmelaget mat ikke nødvendigvis sunnere

Ferdigprodusert mat er redningen for et sunt kosthold i mange husholdninger, skriver Linn Anne B. Brunborg, Leder for ernæring og sunnhet i Orkla Foods Norge i en kronikk i Dagens Næringsliv.

11.12.2017

Linn Anne Bjelland Brunborg
Linn Anne Bjelland Brunborg, Leder for ernæring og sunnhet i Orkla Foods Norge.

Les hele kronikken:

Helsedirektoratet la denne uken frem en rapport som viser at kostholdet til nordmenn har blitt bedre, men at det fortsatt kan bli enda bedre. Det er for eksempel fortsatt et helseproblem at nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt, og sukkerforbruket er for høyt – selv om det har blitt betydelig redusert de senere årene.

Mange såkalte eksperter og forståsegpåere mener at veien til et bedre kosthold er å lage all maten fra bunnen. Dette er basert på forutinntatte holdninger og misforståelser.

Realiteten er at ferdigprodusert mat er redningen for et sunt kosthold i mange husholdninger.

Sunn og god mat handler om hvilke råvarer som blir brukt i matlagingen. Det finnes ferdigmat av høy kvalitet, og ferdigmat av dårlig kvalitet. På lik linje med at det finnes hjemmelaget mat av både god og dårlig kvalitet. Skillet går ikke mellom hvorvidt maten er laget hjemme på kjøkkenet eller hos en matprodusent. I mange tilfeller er ferdigprodusert mat like ernæringsmessig sunn som mat laget fra bunnen av hjemme. For eksempel konkluderer forskningsinstituttet NOFIMA med at ferdiglaget lapskaus er like næringsrik som hjemmelaget etter å ha undersøkt hvordan industriell bearbeiding påvirker næringsstoffene i maten vi spiser.

For å bidra til bedre folkehelse er det viktig at folk opplever at det er enkelt og godt å lage sunn mat, uten at det tar for mye tid. Ikke minst må den tilfredsstille og smake godt for å bli en del av hverdagsmaten. Først da kan vi snakke om å bidra til bedre folkehelse.

Det er viktig å ta utgangspunkt i det kostholdet folk har for deretter å prøve å gjøre det litt sunnere. Vårt hovedfokus har derfor vært å redusere salt, sukker og ugunstig fett i hverdagsmaten over lang tid – bare slik monner våre bidrag virkelig for en sunnere hverdag for folk flest.

En annen kjensgjerning er at de færreste familier har en hjemmeværende husmor eller -far som har lyst, kunnskap og tid til å lage hjemmelaget mat til familien hver dag. Da er det en velsignelse at det finnes enkle, gode og sunne løsninger. Store deler av matvareindustrien i Norge har forpliktet seg til å jobbe med de store problemstillingene i norsk kosthold – redusere salt, sukker og mettet fett og stimulere til økt inntak av grønnsaker, frukt og sjømat.

Bedre folkehelse i Norge krever felles innsats. Det er viktig at tiltak og videre arbeid er kunnskapsbasert, heller enn grunnet på feil premisser, manglende fakta og slutninger trukket på antagelser.

Arbeid for sunnere «industriprodusert mat» er nøkkelen til en bedre folkehelse. Vi har allerede jobbet lenge og målrettet for å gjøre hverdagsmaten sunnere, og vi er parat til å fortsette vårt arbeid for et sunnere Norge. Vi har kunnskap og vilje til å ta vår del av ansvaret, og ønsker å formidle at maten vi lager vi lager hver dag er ordentlig og god mat.

Linn Anne Bjelland Brunborg
PhD i ernæring fra Universitetet i Bergen og Leder for ernæring og sunnhet i Orkla Foods Norge

Kronikk i Dagens Næringsliv, 9. desember 2017.