Hvor er matindustrien i 2025?

Mat og kosthold debatteres daglig i mediene og over kjøkkenbordene. Er «industriprodusert mat» usunn, full av tilsetningsstoffer, og laget av produsenter som forsøker å lure deg?, spør konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs i Orkla, Håkon Mageli i en kronikk i Dagligvarehandelen 1. november 2016.

01.11.2016

Les hele kronikken her:

Mange forskjellige interessenter er med på å påvirke hvilket syn folk flest har på industrielt bearbeidet mat. Miljøaktivister, ernæringseksperter og bloggere er eksempler på opinionsdannere som alle har en mening om maten vi spiser. Deres meninger tillegges ofte vekt når forbrukerne gjør sine daglige valg.

Som jeg nevnte i min forrige

kronikk i Dagligvarehandelen 6. september 2016, er det flere myter som preger matfatet til nordmenn. Det er ikke slik at hjemmelaget mat alltid er bra og industrimat er dårlig. Det er heller ikke slik at matindustrien forsøker å lure deg, eller at industrimat er usunt. Å lage sunnere produkter står høyt på agendaen i Orkla og hos flere av våre konkurrenter, og det er åpenbart ingen bærekraftig strategi å lure forbrukerne. Vi lever av tillit.

Men det store spørsmålet er hvordan fremtiden blir. Hvordan vil forbrukerne se på industrielt fremstilt mat det neste tiåret?

La oss tegne tre fremtidsbilder:

Scenario 1 – Status quo

I dette scenariet er holdningene omtrent på samme nivå som i dag. I et slikt scenario vil industriprodusert mat fortsatt ha en sentral rolle. Samtidig er mange forbrukere skeptiske til industrien og mener de selv lager bedre og mer helseriktig mat hjemme på sitt eget kjøkken.

Scenario 2 – Et strengt regulert regime

Deler av vår bransje sammenlignes i dette scenariet med tobakksindustrien. Dypt skeptiske bloggere og matskribenter har vunnet frem med sitt syn på industriprodusert mat. Myndighetene har kommet med strenge reguleringer som gjør det vanskelig å drive aktiv markedsføring av enkelte produkter. Det er innført ulike helse- og miljøskatter.

Scenario 3 – En transparent bransje

Industrielt fremstilte produkter oppleves i dette scenariet som overveiende trygge, sunne og gode. Forbrukerne har et positivt bilde av maten vi produserer. Varedeklarasjoner og merking gir folk god informasjon som gjør at de har tillit til matvarene de kjøper. Bærekraft er ett av de viktigste salgsargumentene i dagligvarebransjen.

Etter min oppfatning er alle disse scenariene realistiske. Det er opp til oss som bransje å forme vår fremtid.

Industrien må utvikle sunnere og mer bærekraftige produkter og måltidsløsninger. Arbeidet med å redusere salt i produktene må intensiveres, og forbrukerne må i enda større grad tilbys alternativer til sukker og mettet fett. Samtidig må industrien bli dyktigere til å fortelle om endringene som gjøres. I større grad enn i dag må det vises åpenhet om hvor råvarene er kjøpt, hvordan produktene fremstilles, deres miljøpåvirkning og hva de inneholder.

I dette arbeidet er et offensivt bransjesamarbeid alfa og omega. Samarbeidet mellom industri, handel og myndigheter må videreutvikles, og det må settes klare felles mål.

Jeg både håper og tror på det siste fremtidsbildet. Samtidig er det ingen selvfølge at vi ender der. Mange høye røster forsøker å få deg til å tro at matindustrien ikke har en plass i forbrukernes hverdag. Det er definitivt noe som verken er til fordel for forbrukerne eller samfunnet for øvrig.